Rejestr umów 2020

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
21 16.01.2020 Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych branży elektrycznej polegających na przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrzykowice ul. Polna dz. nr 48/12, 143/14, 216/2, 215, Gmina Czernica” Zakład Elektryczny ELMAR Marcin Bernacki, ul. Bolesława Krzywoustego 2A/2, 56-400 Oleśnica 1 503,68
22 16.01.2020 Usługi społeczne polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej- zadanie nr 1 Fundacja Promyk Słońca, ul. Złota 61/100, 08-819 Warszawa 31.03.2020 1 400,00
23 16.01.2020 Usługi społeczne polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej- zadanie nr 2 Województwo Dolnośląskie - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław 31.03.2020 1 420,00
24 17.01.2020 Wykonanie oprawy muzycznej podczas "Dnia Babci i Dnia Dziadka" w dniu 26 stycznia 2020r. w Gajkowie. DJ Konieczko Daniel Konik ul.Odrzańska 29 Ratowice, 55-003 Czernica 26.01.2020 1 722,00
25 27.01.2020 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy oświetlenia drogowego ul. Owocowej w Łanach. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR”, ul. Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 27.06.2020 5 965,50
26 27.01.2020 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zmiany trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej z terenu posesji prywatnych na teren ul. Rodzinnej w Chrząstawie Małej IB-E sp. z o.o., Al. Jana Matejki 3a/1b, 50-333 Wrocław 27.10.2020 28 290,00
27 23.01.2020 Wykonanie wizualizacji rozbudowy budynku Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ARCHIGRA BIURO PROJEKTOWE, ul. Wileńska 3a/2, 56-400 Oleśnica 13.02.2020 8 610,00
28 21.01.2020 Umieszczanie w gazecie lokalnej "PULS GMINY CZERNICA" materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Gminę Czernica PR Kreacja Jan Wawrzyniak, pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław 31.12.2020 16 974,00
29 06.12.2019 Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji- oświetlenie drogowe ul.Sami Swoi w Dobrzykowicach Tauron Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków wg taryfy
30 28.01.2020 Uporządkowanie dokumentów w archiwum. Archiwum sp. z o.o., Wojnowice, ul. Główna 42a, 55-003 Czernica 29.01.2021 50 000,00
31 29.01.2020 Kompletne roboty budowlane polegające na remoncie lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 2/12 w Czernicy. Piotr Lisowski FOXX, ul.Wyspiańskiego 17/19a, 50-370 Wrocław 15.05.2020 25 831,00
32 30.01.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej do projektu budowlanego „Budowy cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej” Pracownia Projektowa Marek Szurlej, ul. Siemiradzkiego 4a, 51-631 Wrocław 15.05.2020 74 000,00
33 31.01.2020 Usługa transportowa zwana dalej „usługą”, polegająca na przewozie 10 uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim do Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach GREGOR TRANS Grzegorz Wójcik , ul. Sportowa 2, Chrząstawa Wielka, 55-003 Czernica 15.02.2020 960,00
34 07.02.2020 Wykonanie orzeczenia technicznego budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Wrocławskiej 50/52 w Ratowicach (działka nr 285/6, obręb Ratowice). JN&P JACEK NOWICKI , ul. Jarosława Iwaszkiewicza 18/5, 52-211 Wrocław 21.03.2020 3 400,00
35 07.02.2020 Zorganizowanie i obsługa Loterii pod nazwą "Gmina Czernica-TU MIESZKAM TU PŁACĘ PODATKI" Gratifica sp. z o.o.,sp.k. ul.Podchorążych 43, 94-234 Łódź 22.06.2020 45 502,13
36 05.02.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi rozbudowy sieci wodociągowej wydanymi przez ZGK Czernica w dniu 14.08.2019 r. w rejonie Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich. TOP WATER KATARZYNA HOŁUB, ul. Sąsiedzka 15, 59-800 Lubań 30.10.2020 6 000,00
37 28.02.2020 Umowa przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej ul. Lazurytowa dz. 276/7 Dobrzykowice TAURON Dystrybucja S.A., ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków 30.06.2021 1 515,36
38 07.02.2020 Zamieszczanie na łamach Tygodnika "Słowo Sportowe" tekstów dotyczących sportu w Gminie Czernica. Wydawnictwo Słowo Polskie sp. z o.o. ul.Podwale 62, Wrocław 31.12.2020 2 460,00
39 20.02.2020 Usługa usunięcia i pielęgnacji drzew znajdujących się na terenie Gminy Czernica Futura Wojciech Dedyński, ul. W. Jagiełły 37, 55-120 Oborniki Śląskie 27.02.2020 2 699,00
40 19.02.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ulicy Głównej 67 w Wojnowicach na działce 36/2 obręb Wojnowice do zgodności z obowiązującymi przepisami (m.in. komunikacja) SZYMON RADLAK VisKon 3D, ul. o.Feliksa Kosa 8b, 45-940 Opole 21.07.2020 36 894,40
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności