Zapytania ofertowe 2020

Przetargi


Usługa polegająca na sporządzaniu projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w oparciu o wnioski inwestorów. 07.01.2020
więcej »»»
Wykonanie konserwacji urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych (platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych) typ SP-DELTA o udźwigu 225 kg, rok produkcji 2015, producent ALTECH SPOL. S R.O. CZECHY zainstalowanego w budynku Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 z zapewnieniem usług pogotowia dźwigowego całą dobę. 10.01.2020
więcej »»»
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 2/12 w Czernicy 16.01.2020
więcej »»»
Orzeczenie techniczne o stanie technicznym konstrukcji obiektu: ściany, strop, słupy. Obiekt: budynek świetlicy wiejskiej przy ul. Wrocławskiej 50/52 w Ratowicach (działka nr 285/6, obręb Ratowice). 23.01.2020
więcej »»»
Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi rozbudowy sieci wodociągowej wydanymi przez ZGK Czernica w dniu 14.08.2019 r. w rejonie Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej przy ulicy Wrocławskiej 19, 55-003 Czernica, wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami. 27.01.2020
więcej »»»
Zorganizowanie i obsługa Loterii pod nazwą „Gmina Czernica - TU MIESZKAM TU PŁACĘ PODATKI” 29.01.2020
więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ulicy Głównej 67 w Wojnowicach na działce 36/2 obręb Wojnowice do zgodności z obowiązującymi przepisami (m.in. komunikacja) 04.02.2020
więcej »»»
Wycinka i pielęgnacja drzew. 05.02.2020
więcej »»»
Usługa polegająca na sporządzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe, Gmina Czernica 07.02.2020
więcej »»»
Naprawa ściany wraz z wymianą drzwi ppoż. EI30 znajdujących się na parterze, pomiędzy klatką schodową a korytarzem, w budynku gminnym w Dobrzykowicach przy ul. Szkolnej 1, dz. nr 25. 18.02.2020
więcej »»»
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo/lub/i napisem Gmina Czernica. 25.02.2020
więcej »»»
Sprawdzenie stanu technicznego kontroli okresowej obiektów budowlanych na terenie gminy Czernica 26.02.2020
więcej »»»
Organizacja zajęć pozaszkolnych dla Gminy Czernica w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” 26.02.2020
więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia zewnętrznego terenu przy budynku GOPS przy ulicy Wrocławskiej 78 w Czernicy na działce 225/6 obręb Czernica. 27.02.2020
więcej »»»
Zakup wraz z dostawą i wniesieniem pomocy dydaktycznych do fizyki do trzech szkół na terenie Gminy Czernica w ramach realizowanego projektu: Projekt „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kom-petencji skarbnica”. 02.03.2020
więcej »»»
Zakup wraz z dostawą i wniesieniem pomocy dydaktycznych do j angielskiego do trzech szkół na terenie Gminy Czernica w ramach realizowanego projektu: Projekt „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kom-petencji skarbnica”. 02.03.2020
więcej »»»
Prowadzenie stałego monitoringu dynamiki rozwoju komarów na terenie gminy Czernica w sezonie wiosenno-jesiennym 05.03.2020
więcej »»»
Odkomarzanie Gminy Czernica 05.03.2020
więcej »»»
Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych na terenie gminy Czernica zgodnie z art. 62. 1. Punkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), co najmniej raz na 5 lat 13.03.2020
więcej »»»
Wynajem długoterminowy kabin sanitarnych z umywalką z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne Gminy Czernica. 25.03.2020
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności