Zamówienia publiczne 2020

Przetargi


Budowa odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o łącznej długości ok. 2,3 km wraz z tłocznią ścieków bytowych ( P2) i rurociągami tłocznymi ok. 0,3 km w miejscowości Chrząstawa Mała gm. Czernica (etap III-zlewnia tłoczni P2) 30.09.2020
więcej »»»
„Remont drogi gminnej ulicy Międzywałowej w Jeszkowicach” 08.10.2020
więcej »»»
Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica oraz podległych jednostek organizacyjnych na lata 2021-2024 12.10.2020
więcej »»»
„Remont drogi gminnej ulicy Międzywałowej w Jeszkowicach” 27.10.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa zbiornika retencyjnego na wodę 800 m3 wraz z infrastruktura towarzyszącą – Etap I na działce nr 197/1 AM-1 obręb Kamieniec Wrocławski zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie” 29.10.2020
więcej »»»
„Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kamieni szlachetnych w Dobrzykowicach ETAP II i III” 02.11.2020
więcej »»»
Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach z podziałem na części 24.11.2020
więcej »»»
Dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 24.11.2020
więcej »»»
Budowa części sieci wodociągowej i części sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P2 i branżą elektryczną dotyczącą jej zasilania oraz budowa części przewodów tłocznych na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w Gminie Czernica 25.11.2020
więcej »»»
Przebudowa i dostosowanie budynku – świetlicy szkolnej mieszczącego się przy ulicy Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały szkolne (z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne), dz. 174/3 11.12.2020
więcej »»»
„Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich” 29.12.2020
więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności