Zamówienia publiczne 2020

Przetargi


„Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 465/50, 467/21, 467/43, 467/46, 466 (ul. Gajowa) w Chrząstawie Małej, gmina Czernica” 30.01.2020
więcej »»»
Sukcesywna dostawa kruszywa 19.02.2020
więcej »»»
„Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Wrocławska dz. nr 622/1 obręb Kamieniec Wrocławski oraz dz. nr 35 obręb Gajków, gmina Czernica” 05.03.2020
więcej »»»
Bieżące utrzymanie i administrowanie terenów i nieruchomościami należących do Gminy Czernica. 23.03.2020
więcej »»»
„Konserwacja bieżąca (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych (z kruszywa kamiennego, betonowego) na terenie Gminy Czernica w podziale na 2 zadania” 01.04.2020
więcej »»»
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie przy ul. Przedszkolnej 3, działka nr 107/4 22.05.2020
więcej »»»
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach - Etap I 29.05.2020
więcej »»»
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19, działka nr 287/4 – Etap I 02.06.2020
więcej »»»
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie przy ul. Przedszkolnej 3, działka nr 107/4- Etap I 10.06.2020
więcej »»»
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 11.06.2020
więcej »»»
Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – etap I 2020 r. 03.07.2020
więcej »»»
„Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 6, działka nr 881/1”. 14.07.2020
więcej »»»
„Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Szafirowej w Dobrzykowicach, gm. Czernica.” 28.07.2020
więcej »»»
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Ratowicach 11.08.2020
więcej »»»
Usługa polegająca na pełnieniu obowiązków Inżyniera Kontraktu dla budowy kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach i w Chrząstawie Małej. 19.08.2020
więcej »»»
„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Nadolicach Wielkich ” 31.08.2020
więcej »»»
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w m. Chrząstawa Wielka ul. Leśna dz. nr 90, 139, 55/112, 55/114, 55/116, gmina Czernica 18.09.2020
więcej »»»
„Remont drogi gminnej ulicy Międzywałowej w Jeszkowicach” 22.09.2020
więcej »»»
Przebudowa i dostosowanie budynku – świetlicy szkolnej mieszczącego się przy ulicy Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały szkolne (z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne), dz. 174/3 23.09.2020
więcej »»»
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Czernica 29.09.2020
więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności