ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2020

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 72 31.07.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 71 23.07.2020
zmieniające regulamin organizacyjny UG Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 70 23.07.2020
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 69 22.07.2020
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (w skrócie PPK) w Gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 68 22.07.2020
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 67 22.07.2020
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Świadczenie na terenie Gminy Czernica usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020   więcej »»»
Zarządzenie nr 66 16.07.2020
w sprawie wyznaczenia osób do składu komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 65 22.07.2020
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (w skrócie PPK) w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 64 08.07.2020
zmieniające regulamin wynagradzania w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 63 14.07.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 62 06.07.2020
zmieniające zarządzenie Nr 0050.54.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 61 06.07.2020
w sprawie wyznaczenia osób do składu komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 60 30.06.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 59 29.06.2020
w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 58 26.06.2020
w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. szacowania szkód powstałych w gospodarstwie domowym na terenie gminy Czernica wskutek opadów deszczu w czerwcu 2020 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 57 02.07.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 56 16.06.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 55 15.06.2020
zmieniające godziny pracy Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 54 10.06.2020
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 53 09.06.2020
w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czernica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności