ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2020

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 92 08.09.2020
w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności oraz zespołu roboczego ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej   więcej »»»
Zarządzenie nr 91 07.09.2020
w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 90 04.09.2020
zmieniające regulamin pracy Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 89 01.09.2020
w sprawie powołania zespołu do spraw sprawdzania i opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Czernica w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 88 26.08.2020
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czernica na rok 2021   więcej »»»
Zarządzenie nr 87 25.08.2020
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 86 25.08.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 85 20.08.2020
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Świadczenie na terenie Gminy Czernica usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020"   więcej »»»
Zarządzenie nr 84 13.08.2020
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 83 12.08.2020
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 82 12.08.2020
w sprawie powołania Zespołu Interdysyplinarnego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 81 12.08.2020
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 80 12.08.2020
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 79 12.08.2020
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 78 12.08.2020
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 77 12.08.2020
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 76 12.08.2020
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 75 12.08.2020
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 74 12.08.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 73 03.08.2020
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności