ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2020

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 112 30.10.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 111 29.10.2020
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.81.2015 Wójta Gminy Czernica z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 110 28.10.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 109 26.10.2020
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego   więcej »»»
Zarządzenie nr 108 26.10.2020
w sprawie ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Czernica oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czernica dla bezpośredniej obsługi interesantów   więcej »»»
Zarządzenie nr 107 26.10.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 106 21.10.2020
w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 105 16.10.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 104 21.10.2020
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 103 14.10.2020
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.   więcej »»»
Zarządzenie nr 102 14.10.2020
w sprawie zmiany Zarządzenia 31/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Czernica Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych   więcej »»»
Zarządzenie nr 101 26.10.2020
w sprawie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa COVID-19 mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 100 01.10.2020
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Czernica według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 99 29.09.2020
w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 98 24.09.2020
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 97 14.09.2020
zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 96 11.09.2020
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 95 11.09.2020
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia odpłatności i zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Czernica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg   więcej »»»
Zarządzenie nr 94 10.09.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 93 14.09.2020
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności