ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2020

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 132 05.01.2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 131 05.01.2021
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 130 23.12.2020
w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Jeszkowice   więcej »»»
Zarządzenie nr 129 21.12.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 128 17.12.2020
zmieniające regulamin wynagradzania w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 127 11.12.2020
w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Wojnowice   więcej »»»
Zarządzenie nr 126 10.12.2020
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce nr 278 w Dobrzykowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 125 10.12.2020
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce nr 276/6 w Dobrzykowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 124 11.12.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 123 09.12.2020
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.121.2020 Wójta Gminy Czernica z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 122 02.12.2020
zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 121 25.11.2020
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 120 24.11.2020
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 119 24.11.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 118 13.11.2020
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 117 13.11.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 116 10.11.2020
w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 115 12.11.2020
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 114 10.11.2020
w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 113 10.11.2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności