WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019

Wybory

Postanowienie 24.09.2019
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych   więcej »»»
Postanowienie 20.09.2019
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych   więcej »»»
Zarządzenie Wójta Gminy Czernica 19.09.2019
w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych   więcej »»»
Obwieszczenie 19.09.2019
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej   więcej »»»
Obwieszczenie 19.09.2019
o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   więcej »»»
Informacja 16.09.2019
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 16 września 2019 r.   więcej »»»
Dyżur Urzędnika Wyborczego 10.09.2019
.   więcej »»»
Obwieszczenie 10.09.2019
o siedzibach obwodowych komisji wyborczych   więcej »»»
Wykaz 29.08.2019
miejsc przeznaczonych do plakatowania   więcej »»»
Informacja 23.08.2019
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu IIw sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.   więcej »»»
Uchwała nr 80/2019 PKW 21.08.2019
zm. uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania w wyborach samorządowych (+ załączniki) zmiana tylko załączników   więcej »»»
Uchwała nr 82/22019 PKW 21.08.2019
w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego   więcej »»»
Uchwała nr 79/2019 PKW 21.08.2019
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego   więcej »»»
Uchwała nr 78/2019 PKW 21.08.2019
w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP   więcej »»»
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.08.2019
z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z kalendarzem   więcej »»»
Informacja 20.08.2019
o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych   więcej »»»
INFORMACJA 20.08.2019
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego   więcej »»»
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej 19.08.2019
z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.   więcej »»»
Akty prawne 07.08.2019
.   więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności