WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Wybory

data publikacji:  18-06-2019 | 13:24
data ostatniej modyfikacji:  18-06-2019 | 13:24
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła na dzień 28.07.2019 r. wybory do rad powiatowych izb rolniczych

Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby – czyli płatnik podatku rolnego.
 

W imieniu osoby prawnej kandyduje jej przedstawiciel.

Zgłoszenia do Komisji Okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba do dnia 05.07.2019 r. włącznie.
Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibach Komisji Okręgowych w dniu 28.07.2019 r. od godz. 8 00   do 18 00 .

Spisy członków  Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu będą wyłożone do publicznego wglądu w siedzibach  urzędów gmin w dniach i godzinach podanych przez Okręgowe Komisje Wyborcze na osobnych ogłoszeniach.

Bliższe informacje  dotyczące wyborów do Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz wzory dokumentów jakie musi złożyć kandydat na delegata do Rady Powiatowej, można uzyskać w:
-  Urzędach Gmin,

-  Biurze Terenowym DIR we Wrocławiu

tel. 71 339 98 26. – poniedziałek –  piątek – w godz. 8 00  - 15 00 .

(-)Wojewódzka Komisja Wyborcza

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności