WYBORY SOŁTYSÓW 2019

Wybory

Obwieszczenie 17.04.2019
Wójta Gminy Czernica z dnia 17 kwietnia 2019 r. zbiorcze wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Czernica w kadencji 2019-2024   więcej »»»
INFORMACJA 08.04.2019
O SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO RADY SOŁECKIEJ   więcej »»»
Obwieszczenia 08.04.2019
w sprawie zwołania zebrań wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów rad sołeckich w sołectwach Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie Wójta Gminy Czernica 08.04.2019
w sprawie przeprowadzenia wyborów członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Czernica   więcej »»»
Protokół wyborczy 01.04.2019
z przeprowadzonych wyborów sołtysa sołectwa Dobrzykowice   więcej »»»
Protokół wyborczy 01.04.2019
z przeprowadzonych wyborów sołtysa sołectwa Jeszkowice   więcej »»»
Protokół wyborczy 01.04.2019
z przeprowadzonych wyborów sołtysa sołectwa Kamieniec Wrocławski   więcej »»»
Protokół wyborczy 01.04.2019
z przeprowadzonych wyborów sołtysa sołectwa Krzyków   więcej »»»
Protokół wyborczy 01.04.2019
z przeprowadzonych wyborów sołtysa sołectwa Wojnowice   więcej »»»
Zarządzenie Wójta Gminy Czernica 21.03.2019
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyborów sołtysów na terenie Gminy Czernica w dniu 31 marca 2019 r.   więcej »»»
INFORMACJA Wójta Gminy Czernicaz dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
Na podstawie § 12 Statutów Sołectw stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do uchwały Nr XL/381/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 30 października 2014 roku (Dz. Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4961), Wójt Gminy Czernica informuje, że zostali zgłoszeni następujący kandydaci na sołtysa w sołectwach gminy   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Ratowice   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Nadolice Wielkie   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Nadolice Małe   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Łany   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Gajków   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Czernica   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Chrząstawa Wielka   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Chrząstawa Mała   więcej »»»
Wyniki konsultacji 28.02.2019
w sprawie zmian statutów sołectw gminy Czernica przeprowadzone w okresie od 19 do 26 lutego br. podczas zebrań wiejskich   więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności