WYBORY SOŁTYSÓW 2019

Wybory

Zarządzenie Wójta Gminy Czernica 21.03.2019
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyborów sołtysów na terenie Gminy Czernica w dniu 31 marca 2019 r.   więcej »»»
INFORMACJA Wójta Gminy Czernicaz dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
Na podstawie § 12 Statutów Sołectw stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do uchwały Nr XL/381/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 30 października 2014 roku (Dz. Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4961), Wójt Gminy Czernica informuje, że zostali zgłoszeni następujący kandydaci na sołtysa w sołectwach gminy   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Ratowice   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Nadolice Wielkie   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Nadolice Małe   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Łany   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Gajków   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Czernica   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Chrząstawa Wielka   więcej »»»
INFORMACJA WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 19 marca 2019 roku 19.03.2019
o nieprzeprowadzeniu wyborów sołtysa sołectwa Chrząstawa Mała   więcej »»»
Wyniki konsultacji 28.02.2019
w sprawie zmian statutów sołectw gminy Czernica przeprowadzone w okresie od 19 do 26 lutego br. podczas zebrań wiejskich   więcej »»»
Informacja 28.02.2019
o sposobie zgłaszania kandydatów na sołtysów   więcej »»»
Obwieszczenia 28.02.2019
Wójta Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie Wójta Gminy Czernica 28.02.2019
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach Gminy Czernica   więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności