WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

Wybory

data publikacji:  04-04-2019 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  04-04-2019 | 08:17
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

WAŻNE INFORMACJE DOT. GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

 

 

Prawo do głosowania korespondencyjnego:

Zgodnie z art. 53a § 1 Kodeksu wyborczego, głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270, z późn. zm);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Termin zgłoszenia:

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław) najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie
z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), tj. do 13 maja 2019 r.

 

Jak dokonać zgłoszenia:

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności