Rejestr umów 2019

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
81 24.05.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku oświatowego: Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej przy ulicy Wrocławskiej 19, 55-003 Czernica, działka 287/4 JN Projekt Joanna Nytko, ul.Józefa Szujskiego, 33-100 Tarnów 30.09.2019 46 740,00
82 31.05.2019 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej ( od istniejącego oświetlenia drogowego do stacji ORLEN ) w Gajkowie. "MIKAR' Miłosz Ruszel, ul.Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 14.12.2019 5 965,50
83 06.06.2019 „Bieżącą konserwację jezdni dróg gminnych (remont cząstkowy – powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami „patcher”) na terenie gminy Czernica polegający na remoncie ubytków i wybojów”. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.,ul.Oławska 26a, 49-300 Brzeg 18.07.2019 104 550,00
84 29.05.2019 Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Miedzianej w Nadolicach Wielkich. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MANET” Eugeniusz Dopierała 1 450,00
85 31.05.2019 Dostawa środków czystości oraz sprzętu do sprzatania w obiektach - świetlic wiejskich, należących do Gminy Czernica LP SERWIS sp. z o.o., Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica 14.06.2019 6 264,78
86 30.05.2019 Usługa polegająca na sporządzeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Czernica M&R Biuro Projektowe NOVA sp. z o.o.ul. Macieja Rataja 106a, 61-695 Poznań 30.04.2020 12 054,00
87 07.06.2019 Wymiana piasku w piaskownicach na terenie ogólnodostępnych placów zabaw znajdujących się w Gminie Czernica SOŁT-KOP Marcin Sołtyński, ul.Lipowa 18, Nadolice Wielkie,55-003 Czernica 07.07.2019 4 797,00
88 28.06.2019 Sporządzenie projektów decyzji lokalizacyjnych na potrzeby Gminy Czernica TOMASZ RODKIEWICZ „APU" ,ul. Abramowskiego 68,51-663 Wrocław 31.12.2019 23 431,50
89 19.06.2019 „Bieżącą konserwację jezdni dróg gminnych (remont cząstkowy betonem asfaltowym na gorąco) na terenie gminy Czernica polegającą na remoncie ubytków i wybojów”. RADPOL sp. z o.o., ul. Ludwika Solskiego 4a/6, 52-416 Wrocław 19.07.2019 36 654,00
90 12.06.2019 Dostawa, montaż i uruchomienie 5 kpl. klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Czernica, ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice. PHU KLIMAKS Tomasz Rąpała,ul. Brzegowa 145f, 58-200 Dzierżoniów 26.06.2019 31 057,50
91 11.06.2019 Umowa licencyjna na korzystanie z utworów "do tańca" podczas imprezy tanecznej na placu zabaw w Wojnowicach ZAiKS ul.Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa 232,47
92 16.06.2019 UMOWA LICENCYJNA-JEDNORAZOWA na publiczne wykonanie utworów podczs imprezy plenerowej na placu zabaw w Czernicy ZAiKS ul.Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa 16.06.2019 93,27
93 21.06.2019 Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy zadaniu: „Bieżąca konserwacja jezdni dróg gminnych (remont cząstkowy – powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami „patcher”) na terenie Gminy Czernica polegający na remoncie ubytków i wybojów” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MANET” Eugeniusz Dopierała,ul. Orzechowa 27/31, 50-540 Wrocław 2 998,74
94 21.06.2019 Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy zadaniu: „Bieżąca konserwacja jezdni dróg gminnych (remont cząstkowy betonem asfaltowym na gorąco)” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MANET” Eugeniusz Dopierała,ul. Orzechowa 27/31, 50-540 Wrocław 3001,20
95 14.06.2019 Usługa transportowa polegajaca na zapewnieniu transportu grupy uczniów do Schroniska Młodzieżowgo w Krośnicach i z powrotem. GREGOR TRANS ul.Sportowa 2, Chrząstawa Wielka, 55-003 Czernica 26.07.2019 1 960,00
96 17.06.2019 Odkomarzanie metodą naziemną terenów zielonych Gminy Czernica RADPOL Radosław Wolnicki, ul.Szczepińskiej 36, 53-655 Wrocław 31.10.2019 10 793,25
97 18.06.2019 Odkomarzanie metodą agrolotniczą preparatami chemicznymi terenów zieleni wzdłuż rzeki Odry i Widawy oraz terenów zielonych we wszystkich miejscowościach w obrębie Gminy Czernica samolotem lub helikopterem AGRO PIAST Usługi Agrolotnicze, ul.Porębska 141, 54-046 Wrocław 31.10.2019 72 576,00
98 21.06.2019 Przeprowadzenie dwóch, 5-cio godzinnych warsztatów dla przedstawicieli sołectw Gminy Czernica FUNDACJA "AQUILA" ul.Oliwkowa 22, 55-003 Chrząstawa Wielka 31.07.2019 4 500,00
99 24.06.2019 Usługa mycia okien i powierzchni szklanych różno-formatowych w świetlicach wiejskich należących do Gminy Czernica. "KOT-LET" Damian Kotlarski, ul.Komandorska 88/1, 53-345 Wrocław 05.07.2019 1 968,00
100 07.01.2019 Renowacja podłogi drewnianej w świetlicy wiejskiej przy ul. Głównej 29 w Krzykowie Usługi w Zakresie Robót Budowlanych Nolbert Rafał, ul. Przedwiośnie 45/7, 51-211 Wrocław 11.01.2019 7 200,00
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności