Zapytania ofertowe 2019

Przetargi


Wykonanie zabiegu sterylizacji kotki (w tym sterylizacji aborcyjnej) 15.01.2019
więcej »»»
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Nadolice Małe, gmina Czernica 01.02.2019
więcej »»»
„Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej szkoły podstawowej w Ratowicach w ramach realizowanego projektu „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała” 28.02.2019
więcej »»»
Kompletne roboty budowlane polegające na „Remoncie kominów i elementów kamieniarskich budynku przy ulicy Wrocławskiej 50-52 w Ratowicach, działka nr 285/6 01.03.2019
więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wygodnej na dz. nr. 32/36, 32/31, 32/1, 16, obręb Gajków, gmina Czernica 01.03.2019
więcej »»»
Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Polnej w miejscowości Kamieniec Wrocławski w dz. nr 281, 887/11 wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami. 07.03.2019
więcej »»»
Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Głównej w miejscowości Jeszkowice w dz. nr 292 wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami. 07.03.2019
więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Głównej na dz. nr. 292, 269/7, 269/8, obręb Jeszkowice, gmina Czernica 14.03.2019
więcej »»»
Wykonanie kontroli corocznej głównej „Placów zabaw, terenów rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Czernica” według zasad ujętych w normie PN-EN 1176 18.03.2019
więcej »»»
Pełnienie nadzoru inwestorskiego o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi polegającymi na „Remoncie kominów i elementów kamieniarskich budynku przy ulicy Wrocławskiej 50-52 w Ratowicach, działka nr 285/6 18.03.2019
więcej »»»
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyków ul. Sosnowa dz. nr 173, 37/23, Gmina Czernica. 19.03.2019
więcej »»»
Zorganizowanie i obsługa Loterii pod nazwą „Gmina Czernica - TU MIESZKAM TU PŁACĘ PODATKI” 19.03.2019
więcej »»»
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wojnowicach przy ul. Głównej 67, dz. nr 36/2 20.03.2019
więcej »»»
Remont elewacji budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Polnej 48, dz. nr 255/8 20.03.2019
więcej »»»
Remont pomieszczeń GOPS ul. Wrocławska 78 w Czernicy, działka 225/6. 21.03.2019
więcej »»»
Wykonanie serwisu klimatyzacji urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych w budynku UG Czernica, ul. Kolejowa 3, Czernica 04.04.2019
więcej »»»
Wynajem długoterminowy kabin sanitarnych z umywalką z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne Gminy Czernica. 05.04.2019
więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku oświatowego: Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej przy ulicy Wrocławskiej 19, 55-003 Czernica, działka 287/4 10.04.2019
więcej »»»
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo-gospodarczych w skład którego wchodzą rurociągi grawitacyjne oraz strefowa tłocznia ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica. 17.04.2019
więcej »»»
Prowadzenie stałego monitoringu dynamiki rozwoju komarów na terenie Gminy Czernica w sezonie wiosenno-letnim 18.04.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności