Zamówienia publiczne 2019

Przetargi


Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ratowicach 17.01.2019
więcej »»»
„Sukcesywna dostawa kruszywa” 30.01.2019
więcej »»»
„Modernizacja ul. Lipowej w Nadolicach Wielkich” 12.02.2019
więcej »»»
„Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego w miejscowości Czernica” 25.02.2019
więcej »»»
Budowa kontenerowej przepompowni wody (hydroforni) wraz z siecią wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną na terenie CWPŚK, w Kamieńcu Wrocławskim w gminie Czernica 12.03.2019
więcej »»»
„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo-gospodarczych w skład którego wchodzą rurociągi grawitacyjne oraz strefowa tłocznia ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica”. 29.03.2019
więcej »»»
„Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Wojnowice ul. Orla dz. nr 225/23, 225/42, 398/1, Gmina Czernica” 01.04.2019
więcej »»»
Konserwacja bieżąca (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych (z kruszywa kamiennego, betonowego) na terenie Gminy Czernica 03.04.2019
więcej »»»
Wykonanie nowej instalacji hydrantowej oraz wymiana pionów centralnego ogrzewania i wykonanie izolacji pionów wraz z zabudową GK i osłonami grzejników na parterze, I i II piętrze w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, Gmina Czernica 09.04.2019
więcej »»»
„Remont odcinka ul. Krzykowskiej w miejscowości Nadolice Wielkie”. 10.05.2019
więcej »»»
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach 27.05.2019
więcej »»»
„Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Nadolice Wielkie ul. Brzozowa dz. nr 309/201, Gmina Czernica” 07.06.2019
więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół w podziale na 3 części 15.07.2019
więcej »»»
Budowa odcinka ul. Usługowej w Dobrzykowicach z sięgaczami. 23.07.2019
więcej »»»
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Ratowicach 23.07.2019
więcej »»»
„Remont budynku użyteczności publicznej: świetlica wiejska w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Wrocławskiej 115, 55-002 Kamieniec Wrocławski, działka 417/4” 26.07.2019
więcej »»»
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 09.08.2019
więcej »»»
Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Studziennej w Kamieńcu Wrocławskim, gm. Czernica. 14.08.2019
więcej »»»
Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - etap I 25.09.2019
Status: aktualny | więcej »»»
Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia do trzech szkół na terenie Gminy Czernica w ramach realizowanego projektu: Projekt „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” 17.10.2019
więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności