ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2019

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 57 03.07.2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy   więcej »»»
Zarządzenie nr 56 03.07.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 55 13.06.2019
w sprawie zmiany składu osobowego GKU-A w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 54 19.06.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 53 13.06.2019
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 52 06.06.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 51 31.05.2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 50 31.05.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 49 24.05.2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2018 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 48 22.05.2019
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.11.2016 Wójta Gminy Czernica z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur lokowania wolnych środków budżetu Gminy Czernica na rachunku bankowym w innych bankach niż w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu   więcej »»»
Zarządzenie nr 47 22.05.2019
w sprawie wykonania prawa pierwokupu oraz nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 46 22.05.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 45 17.05.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 44 10.05.2019
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 43 09.05.2019
w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czernica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 42 10.05.2019
w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 41 30.04.2019
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 40 07.05.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 39 24.04.2019
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów postów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 38 16.04.2019
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności