ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2019

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 77 12.09.2019
w sprawie zmian w budżecie   więcej »»»
Zarządzenie nr 76 06.09.2019
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   więcej »»»
Zarządzenie nr 75 03.09.2019
w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 74 04.09.2019
w sprawie cen i opłat za korzystanie z świetlic wiejskich   więcej »»»
Zarządzenie nr 73 28.08.2019
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czernica na rok 2020   więcej »»»
Zarządzenie nr 72 27.08.2019
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 71 22.08.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 70 13.08.2019
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 69 13.08.2019
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 68 13.08.2019
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 67 13.08.2019
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 66 13.08.2019
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 65 08.08.2019
w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 64 30.07.2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali komunalnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 63 24.07.2019
w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy Czernica do spraw rozwoju gospodarczego gminy   więcej »»»
Zarządzenie nr 62 23.07.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 61 19.07.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 60 19.07.2019
w sprawie uchylenia Zarządzenie nr 00.50.54.2019 Wójta Gminy Czernica z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 59 10.07.2019
zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 58 10.07.2019
w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej ds. najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernica   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności