ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2019

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 97 18.11.2019
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chrząstawa Mała przy ul. Gajowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 96 18.11.2019
w sprawie objęcia udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica sp. z o.o. z siedziba w Ratowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 95 20.11.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 94 14.11.2019
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 93 05.11.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 92 28.10.2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 91 23.10.2019
w sprawie powołania zespołów do spraw sprawdzania i opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Czernica w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 90 28.10.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 89 21.10.2019
w sprawie planu i zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzących przez Gminę Czernica w roku 2019   więcej »»»
Zarządzenie nr 88 18.10.2019
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 87 17.10.2019
w sprawie powołania do składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej   więcej »»»
Zarządzenie nr 86 11.10.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 85 11.10.2019
zamieniające zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 84 08.10.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 83 03.10.2019
w sprawie wyznaczenia osób do Komisji konkursowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 82 03.10.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 81 19.09.2019
w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych   więcej »»»
Zarządzenie nr 80 19.09.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 79 17.09.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 78 12.09.2019
w sprawie przeprowadzenia rocznej aktualizacji składników majątkowych   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności