Zapytania ofertowe/rozpoznania cenowe w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia 2019

Przetargi


Przedmiotem zamówienia będzie zlecenie przez Gminę zaprojektowania i wykonania nowej strony internetowej urzędu (wraz z wstępnym uzupełnieniem strony treścią), nowej strony Biuletynu Informacji Publicznej (wraz z przeniesieniem danych ze starego bipu - www.bip.czernica.pl) oraz serwera poczty elektronicznej. 07.01.2019
więcej »»»
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wojnowicach przy ul. Głównej 67, dz. nr 36/2 30.01.2019
więcej »»»
Remont elewacji budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Polnej 48, dz. nr 255/8 30.01.2019
więcej »»»
Usługa polegająca na dowozie uczniów do szkół i odwozie uczniów ze szkół na terenie Gminy Czernica oraz uczniów niepełnosprawnych do Wrocławia i Oławy 28.05.2019
więcej »»»
Przeprowadzenie dwóch, 5-cio godzinnych warsztatów dla przedstawicieli sołectw Gminy Czernica 06.06.2019
więcej »»»
Przeprowadzenie szkoleń oraz/lub zapewnienie przerwy kawowej 06.06.2019
więcej »»»
Dostawa 12 sztuk komputerów przenośnych w ramach projektu 06.06.2019
więcej »»»
Koszenie terenów zieleni Gminy Czernica 07.06.2019
więcej »»»
Koszenie terenów zieleni Gminy Czernica 13.06.2019
więcej »»»
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego na wodę z sieci MPWiK S.A. oraz budowy nowego zbiornika retencyjnego na ścieki sanitarne wraz z przebudową i renowacją istniejących zbiorników, zlokalizowanych na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami. 01.07.2019
więcej »»»
Zakup urządzenia małej architektury, urządzenia tworzącego połączony zestaw, o ogólnych wymiarach około 7,20x3,45x2,90 m 02.07.2019
więcej »»»
Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia do trzech szkół na terenie Gminy Czernica w ramach realizowanego projektu: Projekt „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” . 19.09.2019
więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i dostosowania budynku – świetlicy szkolnej mieszczącego się przy ulicy Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały szkolne (z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne), dz. 174/3. 03.12.2019
więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności