KOMISJE RADY GMINY

RADA GMINY CZERNICA 2018-2023

autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Komisja Rewizyjna:
1.    Adam Cioczek - Przewodniczący   
2.    Sabina Jasińska - Wiceprzewodnicząca
3.    Jarosław Jagielski   
4.    Jerzy Misztal           
5.    Beata Potocka
       
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
1.    Adam Jaskuła - Przewodniczący   
2.    Zdzisław Dobrzański - Wiceprzewodniczący
3.    Leszek Kusiak               
4.    Katarzyna Moroz-Falejczyk          
5.    Daniel Urban
       
       
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:

1.    Ryszard Wychudzki - Przewodniczący           
2.    Mateusz Kwaśny - Wiceprzewodniczący
3.    Katarzyna Moroz-Falejczyk
4.    Agnieszka Fugol
5.    Iwona Fuchs

Komisja Budżetu i Finansów:
1.    Daniel Urban -  Przewodniczący               
2.    Jerzy Misztal - Wiceprzewodniczący           
3.    Anna Andrusyn           
4.    Sabina Jasińska   
5.    Leszek Kusiak                   
   
           
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1.    Mateusz Kwaśny - Przewodniczący                   
2.    Adam Jaskuła - Wiceprzewodniczący                       
3.    Adam Cioczek                       
4.    Jarosław Jagielski               
5.    Iwona Fuchs   
                                   
Komisja Kapituły:
1.    Zdzisław Dobrzański - Przewodniczący
2.    Agnieszka Fugol – Wiceprzewodnicząca  
3.    Anna Andrusyn
4.    Beata Potocka                   
5.    Ryszard Wychudzki

IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności