UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

data publikacji:  14-09-2020 | 10:12
data ostatniej modyfikacji:  23-10-2020 | 10:03
autor dokumentu: Irmina Januś

Uchwała Nr XVIII/184/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica;

Uchwała Nr XVIII/185/2020 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica;

Uchwała Nr XVIII/186/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, Gmina Czernica”;

Uchwała Nr XVIII/187/2020 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Czernica;

Uchwała Nr XVIII/188/2020 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Czernica;

Uchwała Nr XVIII/189/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok;

Uchwała Nr XVIII/190/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;

Uchwała Nr XVIII/191/2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czernica;

Uchwała Nr XVIII/192/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czernica porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia;
Uchwała Nr XVIII/193/2020 w sprawie uznania skargi na Dyrektorów placówek oświatowych gminy Czernica za zasadną;

Uchwała Nr XVIII/194/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieniec Wrocławski – ul. Cytrynowa;

Uchwała Nr XVIII/195/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Żołnierzy Wyklętych;

Uchwała Nr XVIII/196/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Rolna;

Uchwała Nr XVIII/197/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ratowice – ul. Makowa;

Uchwała Nr XVIII/198/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyków – ul. Północna;

Uchwała Nr XVIII/199/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wojnowice – ul. Jodłowa;

Uchwała Nr XVIII/200/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Dzikich Ptaków.

 

POBIERZ SPAKOWANE UCHWAŁY ZIP.

Pobierz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Czernica

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności