UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

data publikacji:  01-04-2020 | 15:30
data ostatniej modyfikacji:  09-06-2020 | 12:17
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

 UCHWAŁA NR XIV/145/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Małe i Nadolice Wielkie, gmina Czernica

 
UCHWAŁA NR XIV/146/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (północ), gmina Czernica
 
UCHWAŁA NR XIV/147/2020 RADY GMINY CZERNICA zmieniająca uchwałę nr XIII/139/2020  Rady Gminy Czernica z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 
 
UCHWAŁA NR XIV/148/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok 
 
UCHWAŁA NR XIV/149/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica
 
UCHWAŁA NR XIV/150/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia 
 
 
UCHWAŁA NR XIV/152/2020 RADY GMINY CZERNICA zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, Gmina Czernica"
 
UCHWAŁA NR XIV/153/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeszkowice
 
UCHWAŁA NR XIV/154/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gajków
 
UCHWAŁA NR XIV/155/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gajków 
 
UCHWAŁA NR XIV/156/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice
 
UCHWAŁA NR XIV/157/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice
 
UCHWAŁA NR XIV/158/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyków
 
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności