UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

data publikacji:  23-12-2019 | 08:10
data ostatniej modyfikacji:  24-12-2019 | 08:04
autor dokumentu: Marcin GałandziejUchwała nr XII/101/2019 w sprawie uchwalenia  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie przy ul. Żurawiej, gmina Czernica;

Uchwała nr XII/102/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała z zakazem zabudowy;

Uchwała nr XII/103/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok;

Uchwała nr XII/104/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;

Uchwała nr XII/105/2019 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;

Uchwała nr XII/106/2019 w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok;

Uchwała nr XII/107/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;

Uchwała nr XII/108/2019 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Czernica oraz zasad ich przyznawania;

Uchwała nr XII/109/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czernica;

Uchwała nr XII/110/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica na 2020 rok;

Uchwała nr XII/111/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

Uchwała nr XII/112/2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czernica w roku szkolnym 2019/2020;

Uchwała nr XII/113/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Czernica na rok 2020;

Uchwała nr XII/114/2019 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;

Uchwała nr XII/115/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego.”;

Uchwała nr XII/116/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, Gmina Czernica”;

Uchwała nr XII/117/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Borówkowa;

Uchwała nr XII/118/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Łąkowa;

Uchwała nr XII/119/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Polanka;

Uchwała nr XII/120/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Przyległa;

Uchwała nr XII/121/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Kwiatowa;

Uchwała nr XII/122/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Bukowa;

Uchwała nr XII/123/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Sąsiedzka;

Uchwała nr XII/124/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Ogrodowa;

Uchwała nr XII/125/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Orzechowa;

Uchwała nr XII/126/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Jaśminowa;

Uchwała nr XII/127/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Wiśniowa;

Uchwała nr XII/128/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Polnych Kwiatów;

Uchwała nr XII/129/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Leśnych Kwiatów;

Uchwała nr XII/130/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Małe – ul. Jagodowa;

Uchwała nr XII/131/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ratowice – ul. Lawendowa.
 

POBIERZ SPAKOWANE UCHWAŁY ZIP

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności