WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Wybory

Informacja w sprawie składu komisji i terminów pełnienia dyżurów 20.09.2018
w sprawie składu komisji i terminów pełnienia dyżurów celem zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na Wójta   więcej »»»
Wzór zaświadczenia dla męża zaufania 19.09.2018
..   więcej »»»
Wykaz miejsc przeznaczonych do plakatowania 18.09.2018
..   więcej »»»
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 10.09.2018 r. 10.09.2018
w sprawie składu komisji i terminów pełnienia dyżurów celem zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów   więcej »»»
Postanowienie KW we Wrocławiu I z dn. 7.09.2018 r. 10.09.2018
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych   więcej »»»
Uchwała PKW z dn. 23 sierpnia 2018 r. 30.08.2018
w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych.   więcej »»»
Informacja 29.08.2018
o godzinach urzędowania Urzędnika Wyborczego   więcej »»»
Informacja 28.08.2018
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 27.08.2018
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   więcej »»»
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 27.08.2018
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   więcej »»»
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego 22.08.2018
o okręgach, ich granicach i numerach, liczbie radnych ...   więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego 22.08.2018
ws. podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich graniach i numerach, liczbie radnych...   więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica 22.08.2018
ws. podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich graniach i numerach, liczbie radnych...   więcej »»»
Uchwała Rady Gminy Czernica 09.08.2018
NR XLV/362/2018 RADY GMINY CZERNICA zmieniająca uchwałę Nr XL/331/18 Rady Gminy Czernica z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czernica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu   więcej »»»
Uchwała Rady Gminy Czernica 04.04.2018
w sprawie podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.   więcej »»»
Uchwała Rady Gminy Czernica 04.04.2018
w sprawie podziału Gminy Czernica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.   więcej »»»
Obwieszcze Wojewody Dolnośląskiego 04.04.2018
w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim   więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności