ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2018

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 101 12.09.2018
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.96.2018 Wójta Gminy Czernica z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Czernica i jej jednostkach podległych   więcej »»»
Zarządzenie nr 100 06.09.2018
w sprawie płatności podatku VAT w Gminie CZernica za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)   więcej »»»
Zarządzenie nr 99 06.09.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 98 31.08.2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej   więcej »»»
Zarządzenie nr 97 31.08.2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 96 31.08.2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 95 27.08.2018
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 94 27.08.2018
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 93 27.08.2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 92 21.08.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 91 21.08.2018
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.70.2018 Wójta Gminy Czermnica z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 90 21.08.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 89 13.08.2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 88 13.08.2018
w sprawie w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 87 03.08.2018
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego   więcej »»»
Zarządzenie nr 86 07.08.2018
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 85 07.08.2018
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 84 07.08.2018
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 83 07.08.2018
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 82 07.08.2018
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności