ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2018

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 122 31.10.2018
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ...   więcej »»»
Zarządzenie nr 121 05.11.2018
w sprawie zmian w budżcie Gminy Czernica na 2018 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 120 25.10.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 119 02.11.2018
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Czernica według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 118 30.10.2018
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.112.2018 Wójta Gminy Czernica z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia raz w ciągu 4 lat inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Czernica w roku 2018 oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej   więcej »»»
Zarządzenie nr 117 30.10.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 116 16.10.2018
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 115 19.10.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 114 11.10.2018
w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 113 19.10.2018
w sprawie zmieniające regulamin organizacyjny   więcej »»»
Zarządzenie nr 112 05.10.2018
w sprawie przeprowadzenia raz w ciągu 4 lat inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Czernica w roku 2018 oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnej   więcej »»»
Zarządzenie nr 111 01.10.2018
w sprawie ustanowienia operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 110 02.10.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 108 21.09.2018
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych   więcej »»»
Zarządzenie nr 107 24.09.2018
w sprawie płatności podatku VAT za pośrednictwem metody podzielonej płatności   więcej »»»
Zarządzenie nr 106 14.09.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 105 24.09.2018
w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych   więcej »»»
Zarządzenie nr 104 12.09.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 103 05.10.2018
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 102 06.09.2018
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności