ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2018

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 142 14.02.2019
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 141 14.02.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 140 28.12.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 139 20.12.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 138 20.12.2018
w sprawie przekazania sołectwu Dobrzykowice składnika mienia komunalnego   więcej »»»
Zarządzenie nr 137 20.12.2018
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 198/8 i 198/9 w Kamieńcu Wrocławskim   więcej »»»
Zarządzenie nr 136 18.12.2018
rozwiązujące zespół ds. nadzoru nad przebiegiem inwestycji pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach".   więcej »»»
Zarządzenie nr 135 14.12.2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 134 10.12.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 133 06.12.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 132 29.11.2018
w sprawie umorzenia czynszu   więcej »»»
Zarządzenie nr 131 23.11.2018
w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.   więcej »»»
Zarządzenie nr 130 19.11.2018
zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 129 23.11.2018
w sprawie umorzenia czynszu   więcej »»»
Zarządzenie nr 128 19.11.2018
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 127 19.11.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 126 23.11.2018
w sprawie umorzenia czynszu   więcej »»»
Zarządzenie nr 125 16.11.2018
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 124 07.11.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 123 07.11.2018
w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego w Czernicy   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności