Zamówienia publiczne 2018

Przetargi


Przebudowa ul. Widawskiej w miejscowości Dobrzykowice km 0+000-0+340 05.01.2018
więcej »»»
„Sukcesywna dostawa kruszywa” 12.01.2018
więcej »»»
„Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Nadolice Wielkie ul. Dworska, Gajowa, Świerkowa dz. nr 309/191, 309/303, 309/201, 309/6, 309/182, 309/188, 309/183, 309/186, 309/502, 309/545, 309/501, 309/617, 309/613, Gmina Czernica” 18.01.2018
Status: zakończony | więcej »»»
Przebudowa ul. Widawskiej w miejscowości Dobrzykowice km 0+000-0+340 24.01.2018
więcej »»»
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej w rejonie ul. Orzechowej w dz. Nr 309/602,309/613,309/545 w miejscowości Nadolice Wielkie 09.02.2018
Status: zakończony | więcej »»»
Przebudowa ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim (na odcinku od skrzyżowania z ul. Dębową do wału przeciwpowodziowego) Etap 1A 13.02.2018
więcej »»»
„Przebudowa ul. Głównej w zakresie chodnika i odwodnienia w Wojnowicach”. 22.02.2018
więcej »»»
Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na lata 2018-2022 28.02.2018
więcej »»»
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej w rejonie ul. Orzechowej w dz. Nr 309/602,309/613,309/545 w miejscowości Nadolice Wielkie 07.03.2018
więcej »»»
Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na lata 2018-2022 13.03.2018
więcej »»»
Konserwacja bieżąca (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych (z kruszywa kamiennego, betonowego) na terenie Gminy Czernica 28.03.2018
więcej »»»
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej w rejonie ul. Orzechowej w dz. Nr 309/602,309/613,309/545 w miejscowości Nadolice Wielkie 29.03.2018
więcej »»»
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 19.04.2018
więcej »»»
Przebudowa sanitariatów na I i II piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, Gmina Czernica 02.05.2018
więcej »»»
„Remont drogi ul. Leśnej w Jeszkowicach” 07.05.2018
więcej »»»
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOBRZYKOWICACH – ETAP II WYPOSAŻENIE SZKOŁY w ramach projektu „Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.” 23.05.2018
więcej »»»
„Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Dobrzykowice” 13.06.2018
więcej »»»
„Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Nadolice Małe ul. Wiosenna, Zimowa dz. nr 145/12, 145/31, Gmina Czernica” 21.06.2018
więcej »»»
„Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Dobrzykowice” 28.06.2018
więcej »»»
„Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chrząstawa Wielka ul. Sportowa, Widawska dz. nr 282, 179, Gmina Czernica” 06.08.2018
więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności