Rejestr umów 2018

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
101 30.05.2018 Wykonanie naprawy elementów pokrycia dachu, sufitów podwieszanych, ścian w świetlicy wiejskiej przy ul. Wrocławskiej 36 w Chrząstawie Wielkiej ( działka nr 505, obręb Chrząstawa Wielka ) MAREK BERNACKI "MARKO" , Gajków, ul. Poprzeczna 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski 31.08.2018 11 537,40
102 30.05.2018 Wykonanie usługi transportu z załadunkiem materiałów rozbiórkowych pozyskanych od Województwa Dolnośląskiego TYTAN GRUSZKA KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA 15.06.2018 5 300,00
103 05.06.2018 Przebudowa sanitariatów na I i II piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, Gmina Czernica MAREK BERNACKI "MARKO" , Gajków, ul. Poprzeczna 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski 17.08.2018 400 079,91
104 04.06.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na remoncie drogi ul. Leśnej w miejscowości Jeszkowice km 0+000-0+780 BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA SP. Z O.O., ul.Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski 1 968,00
105 22.05.2018 Przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków 22.10.2018 833,45
106 05.06.2018 Nadzór inwestorski nad zadaniem Przebudowa sanitariatów na I i II piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, Gmina Czernica PHU KLIMAKS ul. Brzegowa 145f, 58-200 Dzierżoniów 4 415,70
107 06.06.2018 Wykonanie prac naprawczych na dachu budynku Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3. MAREK BERNACKI "MARKO" , Gajków, ul. Poprzeczna 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski 06.07.2018 7 872,00
108 11.06.2018 Umowa licencyjna-jednorazowa na publiczne wykonanie utworów podczas imprezy w Chrząstawie Wielkiej ZAiKS 02.06.2018 90,81
109 11.06.2018 Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania: „Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola przy budynku fili przedszkolnej szkoły w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 – działki nr 153/1 i 153/2.” MAREK BERNACKI "MARKO" , Gajków, ul. Poprzeczna 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski 29.06.2018 27 400,00
110 18.06.2018 Umowa licencyjna- jednorazowa na publiczne wykonanie i odtwarzanie uworów podczas imprezy w Jeszkowicach ZAiKS 90,81
111 18.06.2018 Umowa licencyjna- na korzystanie z utworów "do tańca" podczas imprezy tanecznej w Jeszkowicach ZAiKS 185,98
112 18.06.2018 Roboty budowlane polegające na remoncie ul. Leśnej w miejscowości Łany. Liderem konsorcjum: POL-DRÓG ŚLĄSK S.A., Cieśle 44, 56-400 Oleśnica, Partner konsorcjum: WIBUD Sp. z o.o. ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław 28.09.2018 138 620,85
113 18.06.2018 Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającą na remoncie drogi ul. Leśnej w miejscowości Łany., BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA SP. Z O.O., ul.Klonowa 10, 55-002 Kamieniec Wrocławski 1 968,00
114 18.06.2018 Remont dachu w budynku filii przedszkolnej szkoły w Ratowicach MAREK BERNACKI "MARKO" , Gajków, ul. Poprzeczna 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski 09.07.2018 25 000,00
115 20.06.2018 Umowa licencyjna- jednorazowa na publiczne wykonanie i odtwarzanie uworów podczas imprezy w Czernicy ZAiKS 90,81
116 18.06.2018 Opracowanie wniosku i załączników do wniosku o dofinansowanie dotyczącego „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach” w ramach Działania 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości poddziałanie 1.3.2.A Przygotowanie terenów inwestycyjnych z Regionalnego Prog EffiCon sp. z o.o. sp.k., ul. Awicenny 14, 54-611 Wrocław 27.07.2018 20 000,00
117 21.06.2018 Usługa transportowa zwana dalej „usługą”, polegająca na zapewnieniu transportu grupy uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Czernica do Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach i z powrotem. GREGOR TRANS Grzegorz Wójcik,ul. Sportowa 2,Chrząstawa Wielka, 55-003 Czernica 20.07.2018 1 720,00
118 21.06.2018 Montaż i konfiguracja systemu 4 kamer z rejestratorem w Jeszkowicach ul. Główna 23 ( świetlica wiejska ) PRYWATNA AGENCJA OCHRONY ”QUEST”, ul. Aleja Wolności 7a/6, 55-220 Jelcz-Laskowice 06.07.2018 3 960,00
119 21.06.2018 Umowa wykonania usługi przewozu członków koła BAJKAŁ Z Kamieńca Wrocławskiego Duet s.c Frydrych Paweł, Pułaczewski Tadeusz, ul. Tomaszewska 14/11, 50-523 Wrocław 23.06.2018 1 728,00
120 20.06.2018 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Głównej w Wojnowicach (działka nr 9/1, obręb Wojnowice) TRANSPORT CIĘŻAROWY Rafał Andrusyn, Chrząstawia Mała ul. Leśna 69, 55-003 Czernica 20.07.2018 6 959,00
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności