Zapytania ofertowe 2018

Przetargi


Wykonanie 75 szt. gablot informacyjnych, zewnętrznych, wolnostojących, wraz z dostawą pod adres wskazany przez Zamawiającego 03.01.2018
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie i dostawa jednej tablicy informacyjnej o wymiarach wys. 80 cm wys. x 120 cm szer 03.01.2018
Status: zakończony | więcej »»»
Zakup wraz z dostawą 50 sztuk krzeseł konferencyjnych ISO 09.01.2018
Status: zakończony | więcej »»»
Nakręcenie i zmontowanie spotu promocyjnego, informującego o realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. dolnośląskiego na lata 2014-2020. 10.01.2018
więcej »»»
Dostawa artykułów żywnościowych dla oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach z podziałem na zadania: części I – VII 10.01.2018
więcej »»»
Wykonanie projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej oraz przedmiaru i kosztorysu 12.01.2018
więcej »»»
Sprzedaż i dostawa wyposażenia zaplecza szatniowo-sanitarnego w Chrząstawie Małej przy ul. Wrocławska 97A. 05.02.2018
Status: zakończony | więcej »»»
Kompletne roboty budowlane polegające na remoncie ul. Cichy Kącik w miejscowości Kamieniec Wrocławski. 06.02.2018
Status: zakończony | więcej »»»
Kompletne roboty budowlane polegające na „Budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 314, 547, 624/11 w Kamieńcu Wrocławskim gmina Czernica 16.02.2018
więcej »»»
Kompletne roboty budowlane polegające na: „Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej przy ulicy Wrocławskiej 36 w Chrząstawie Wielkiej, działka nr 505”. 21.02.2018
więcej »»»
Zorganizowanie i obsługa loterii pod nazwą „Gmina Czernica - TU MIESZKAM TU PŁACĘ PODATKI” 23.02.2018
więcej »»»
Wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego prac porządkowych na terenie działki Gminnej 516/1 o powierzchni ok. 1900 m² w Chrząstawie Wielkiej. 08.03.2018
więcej »»»
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na „Budowie miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej przy ulicy Wrocławskiej 36 w Chrząstawie Wielkiej, działka nr 505” 09.03.2018
więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Czereśniowej na dz. nr 25/1, 406/3, 23/1, w miejscowości Wojnowice, zgodnie z załączoną dokumentacją, oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 13.03.2018
więcej »»»
Wdrożenie systemu do głosowania z funkcją rejestracji, archiwizacji i transmisji internetowej audio-wideo obrad 13.03.2018
więcej »»»
Wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego prac porządkowych na terenie działki Gminnej 516/1 o powierzchni ok. 1900 m² w Chrząstawie Wielkiej 14.03.2018
więcej »»»
Sprzedaż i dostawa materiałów promocyjnych do zaplecza szatniowo-sanitarnego w Chrząstawie Małej przy ul. Wrocławska 97A. 19.03.2018
więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zbożowej na dz. nr 47 w miejscowości Łany, zgodnie z załączoną dokumentacją, oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 19.03.2018
więcej »»»
Wykonanie zabiegu sterylizacji kotki (w tym sterylizacji aborcyjnej) 28.03.2018
więcej »»»
Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica i podległych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 28.03.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności