ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2017

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 101 04.09.2017
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 100 05.09.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 99 04.09.2017
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 98 30.08.2017
w sprawie przekazania do użytkowania świetlicy w Krzykowie   więcej »»»
Zarządzenie nr 97 30.08.2017
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 96 31.08.2017
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czernica na rok 2018   więcej »»»
Zarządzenie nr 95 15.09.2017
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 94 24.08.2017
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.96.2016 Wójta Gminy Czernica z dnia 10.10.2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Czernica i jej jednostkach podległych.   więcej »»»
Zarządzenie nr 93 23.08.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 92 11.08.2017
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 91 11.08.2017
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 90 11.08.2017
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 89 11.08.2017
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 88 11.08.2017
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 87 11.08.2017
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 86 11.08.2017
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 85 11.08.2017
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 84 10.08.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 83 02.08.2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, na warunkach takich, jak w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czernica, w roku szkolnym 2017/2018”   więcej »»»
Zarządzenie nr 82 02.08.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności