ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2017

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 123 30.10.2017
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 122 30.10.2017
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 121 30.10.2017
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 120 03.11.2017
w sprawie umorzenia należności Alibiostar Trading Limited sp.k   więcej »»»
Zarządzenie nr 119 25.10.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 118 19.10.2017
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 116 19.10.2017
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 117 19.10.2017
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 115 13.10.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 114 05.10.2017
w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 113 13.10.2017
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Czernica według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 112 03.10.2017
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 110 12.10.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 109 17.10.2017
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 107 28.09.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 106 15.09.2017
w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów, do nowotworzonych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej i. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 105 13.09.2017
w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 104 13.09.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 103 15.09.2017
w sprawie wyznaczenie osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 102 07.09.2017
zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności