ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2017

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 145 04.01.2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 144 29.12.2017
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego   więcej »»»
Zarządzenie nr 143 28.12.2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 140 28.12.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 139 19.12.2017
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 20/3 w Jeszkowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 138 19.12.2017
w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 137 15.12.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 136 06.12.2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 135 06.12.2017
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 134 04.12.2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 133 05.12.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 132 04.12.2017
w sprawie powołania komisji do szacowania strat w mieniu Gminy Czernica spowodowanych klęskami żywiołowymi   więcej »»»
Zarządzenie nr 131 30.11.2017
zmieniające regulamin pracy Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 130 29.11.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 129 20.11.2017
zmieniające regulamin wynagradzania w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 128 15.11.2017
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 127 15.11.2017
zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 126 15.11.2017
w sprawie powołania komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 125 20.11.2017
w sprawie zmian zarządzenie nr 0050.22.2016 Wójta Gminy Czernica z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 124 09.11.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności