Rejestr umów 2017

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
61 05.04.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego - ul. Niedźwiedziej w Kamieńcu Wrocławskim FHU MIKAR Miłosz Ruszel (ul. Chopina 5/1, Oleśnica) 05.10.2017 6000,00
62 07.04.2017 Sporządzenie projektów decyzji lokalizacyjnych dla Gminy Czernica Tomasz Rodkiewicz APU (ul. Abramowskiego 68, Wrocław) 07.10.2017 19710,75
63 07.04.2017 Udzielenie pomocy finansowej na budowę i rozwój systemu WROSIP Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 26124,00
64 07.04.2017 Uzielenie pomocy finansowej na realizację Ortofotomapy Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 18900,00
65 14.04.2017 Naprawa kabli zasilających oświetlenie drogowe na drodze Bielany-Łany-Długołęka w Łanach FHU MIKAR Miłosz Ruszel (ul. Chopina 5/1, Oleśnica) 14.05.2017 6100,00
66 14.04.2017 Prace naprawcze załamanego wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Wrocławskiej w m. Ratowice Artur Dziuba (Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 9) 28.04.2017 13000,00
67 19.04.2017 Dokumentacja projektowa adaptacji lokalu przy ul. Głównej 29 w Krzykowie na potrzeby prowadzenia oddziału zespołu szkolnego ARCHIGRA Biuro Projektowe Grażyna Rajewska (ul. Wileńska 3a, Oleśnica) 23.06.2017 11808,00
68 19.04.2017 Dokumentacja projektowa adaptacji lokalu przy ul. Wrocławskiaj 111 w Ratowicach na potrzeby prowadzenia oddziału zespołu szkolnego ARCHIGRA Biuro Projektowe Grażyna Rajewska (ul. Wileńska 3a, Oleśnica) 23.06.2017 22386,00
69 13.04.2017 Prowadzenie sprawy w postępowaniu skargowym przed WSA dot. Decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru nr 433/2017 z dnia 09.03.2017r. Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Stępniowska (ul. Rostafińskiego 9/2b, Wrocław) 246,00
70 05.04.2017 Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej - Dobrzykowice, ul. Kolejowa (Zespół Szkolno-Przedszkolny) Tauron Dystrybucja S.A. wg taryfy
71 24.04.2017 Usługi prawne dla organów Gminy Czernica i Urzędu Gminy Czernica Kancelaria Adwokacka Semper Lex Prawo i Podatki Monika Skrzypek-Paliwoda (ul. Zaolziańska 6c/6, Wrocław) 30.04.2018 125460,00 (tj. 10455,00 zł/m-c)
72 24.04.2017 Najem przenośnych kabin sanitarnych typu TOI-TOI z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne Gminy Czernica TOI-TOI Polska Sp. z o.o. (ul. Płochocińska 29, Warszawa) 27.10.2017 12776,40
73 19.04.2017 Umowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu rekreaqcyjnego przy ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim Tauron Dystrybucja S.A. wg taryfy
74 13.04.2017 Wykonywanie prac porządkowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czernica Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. w organizacji 23484,00 / m-c
75 28.03.2017 Pełnienie nadzoru autorskiego przy budowie szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej - etap II ILOFT Magdalena szkoda ul. Emilii Plater 10/1 Wrocław 31.08.2017 2583,00
76 26.04.2017 Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach) Tauron Dystrybucja S.A. wg taryfy
77 21.04.2017 Przyłączenie do sieci gazowej nowobudowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. (ul. Dorczyka 1, Tarnowo Podgórne) 30.11.2017 17798,10
78 24.04.2017 Przyłączenie do sieci gazowej nowobudowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. (ul. Dorczyka 1, Tarnowo Podgórne) 30.11.2017 1722,00
79 28.04.2017 Podział geodezyjny działki nr 153 połozonej w m. Ratowice GEOAGRA Sp. z o.o. ul. Lelewela 15 Wrocław 31.08.2017 2706,00
80 20.04.2017 Usługi prawne w zakresie m.in. sporów w ramach współpracy z wykonawcą i podwykonawcami zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach Etap A-Przedszkole, Etap B-Szkoła Marta Lamch-Rejowska Kancelaria Radcy Prawnego (ul. Zielińskiego 59c/8, Wrocław) 20.04.2018 29520,00 (tj. 2460,00 zł/m-c)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności