Rejestr umów 2017

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
1 02.01.2017 Usługa odbioru, transportu i przekazania do utylizacji padłych zwierząt PPHU AMI Jacek Kazimierz, ul. Odkrywców 6, 51-212 Wrocław 31.12.2017 -------
2 04.01.2017 Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy - Część VIII tj. wyroby garmażeryjne Cukiernia-Wyroby garmażeryjne "VOGT" s.c. Agnieszka Skiba Bartosz Vogt z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 8A/1, 56-300 Milicz 31.12.2017 29 795,00
3 02.01.2017 Dostawa pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy, ul. Św.Brata Alberta Chmielowskiego 9 Piekarnia Ciastkarnia Andrzej Brudnik ul. Polna 103, 55-220 Jelcz-Laskowice 31.12.2017 8 746,70
4 25.01.2017 Wykonanie projektu wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z dokonaniem i zatwierdzeniem projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Wrocławskiej w miejscowości Ratowice na wysokości szkoły Marcin Balicki zam. we Wrocławiu przy ul. Królewskiej 25/2 25.05.2017 2 400,00
5 09.01.2017 Wykonanie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czernica w okresie od dnia 09.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław 31.12.2017 2 422,74
6 09.01.2017 Usługa przewozu zaspołu Ratowiczanki do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu GREGOR -TRANS - przewóz osób Grzegorz Wójcik, ul. Sportowa 2 Chrząstawa Wielka 09.01.2017 300,00
7 11.01.2017 Usunięcie 6 sztuk drzew z terenu działek nr 160/3 i 161/4 we wsi Czernica (teren szkoły) TECHNET Kazimierz Fałat z siedzibą w Ligocie Pięknej ul. Prosta 17, 55-114 Wisznia Mała 30.01.2017 1 500,00
8 11.01.2017 "Modernizacja ulicy Cichy Kącik w miejscowości Kamieniec Wrocławski, Gmina Czernica" POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE Spółka Akcyjna ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie 14.04.2017 219 000,00
9 11.01.2017 Zadanie pn."Modernizacja ulicy Cichy Kącik w miejscowości Kamieniec Wrocławski, Gmina Czernica" POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE Spółka Akcyjna ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie 14.04.2017 219 000,00
10 17.01.2017 Sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Czernica WYCENA NIERUCHOMOŚCI Krystyna Grzegorzewska ul. Bolesława Chrobrego 10/5, 58-100 Świdnica 30.06.2017 25 200,00
11 16.01.2017 Udostępnienie Abonentowi serwera wirtualnego o pojemności 100GB w ramach hostingu TELEKOM.pl Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 35, 33-340 Stary Sącz 31.12.2017 492,00 zł/mc
12 11.01.2017 USŁUGA HOSTINGU ORAZ LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI INTERNETOWEJ "Program Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli" WOLTERS KLUWER S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33 20.01.2018 2 914,30
13 12.01.2017 Ustalenie szczegółowych warunków budowy/przebudowy Drogi na terenie działki nr 195 oraz działek 198/1, 198/7 przewidzianych w Miejscowym Palnie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) na poszerzenie obecnej drogi położonej na działce 195,obręb Kamieniec Wr APP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Ostrzeszowie ul. Przemysłowa 9 ------
14 25.01.2017 Umowa licencyjna -jednorazowa na publiczne wykonanie utworów Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie ul. Hipoteczna 2 22.01.2017 406,50
15 19.01.2017 Wykonanie wraz z dostawą oznakowania zadania inwestycyjnego pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice wraz z budową rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej" TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą Ostaszewo 57 E, 87-148 Łysomice 28.01.2017 391,14
16 13.01.2017 Zapewnienie oprawy muzycznej koncertu/imprezy w dniu 14.01.2017r. w miejscu Kamieniec Wrocławski przez zespół muzyczny "OCTESTRA" pod dyrekcją Joanny Paluch POWER OF MUSIC AGENCJA ARTYSTYCZNA Piotr Natanek ul. J.KILIŃSKIEGO 45/6, 58-100 Świdnica 14.01.2017 4 000,00
17 31.01.2017 Przeprowadzenie podziału geodezyjnego działki o numerze 276 obręb Dobrzykowice, Gmina Czernica Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jacek Kutrowski ul. Wierzbowa 15, 50-056 Wrocław 17.03.2017 2 000,00
18 01.02.2017 Wykonywanie zadań służby BHP wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 wrzesnia 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywanie obowiązków inspektora ochrony przeciwpożarowej ATOM-Przemysław Marcinkiewicz ul. Szewczenki 85, 51-352 Wrocław 31.12.2017 246,00 za mc
19 26.01.2017 Przedłużenie Umowy Serwisowej oprogramowania Axence nVision Axence Sp. z o.o. Sp.k. ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków 25.01.2018 2 699,17
20 20.01.2017 Przyłączenie obiektu dz. nr 503/12 Chrząstawa Wielka do sieci gazowej PG G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. St. Dorczyka 1 31.10.2017 309,14
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności