Zapytania ofertowe 2017

Przetargi


Wykonanie oznakowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice wraz z budową rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu. 09.01.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Dokonanie podziału geodezyjnego działki nr 370/2, obręb Kamieniec Wrocławski Gmina Czernica w celu poszerzenia ul. Łąkowej 10.01.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Usługa polegająca na sporządzaniu 3 koncepcji „układu funkcjonalno-przestrzennego w skali 1:2000 obejmującego działki nr 276, 283, 284 obręb Dobrzykowice odpowiadającego potrzebom inwestycyjnym gminy 16.01.2017
więcej »»»
Przeprowadzenie podziału geodezyjnego działki o numerze 276 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica. 18.01.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Zorganizowanie i obsługa loterii pod nazwą „Gmina Czernica - TU MIESZKAM TU PŁACĘ PODATKI”. 27.01.2017
Status: zakończony | więcej »»»
usługa transportowa, polegająca na dowożeniu i odwożeniu uczniów do szkoły na terenie gminy Oława 23.02.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Usługa konserwacji biska Orlik w Kamieńcu Wrocławskim, przy ul. Kolejowej 8. 13.03.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Dokonanie podziału geodezyjnego działki nr 370/2, obręb Kamieniec Wrocławski Gmina Czernica w celu poszerzenia ul. Łąkowej 22.03.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Usługa polegająca na sporządzaniu projektów decyzji dla Gminy Czernica 30.03.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Ładnej w Kamieńcu Wrocławskim w dz. nr 729, 737 oraz jego wpięcia w dz. nr 739/4 wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 07.04.2017
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Wynajem długoterminowy kabin sanitarnych z umywalką z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne gminy Czernica 10.04.2017
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem sanitariatów w budynku Przedszkola w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 52 18.04.2017
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Ładnej w Kamieńcu Wrocławskim w dz. nr 729, 737 oraz jego wpięcia w dz. nr 739/4 wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 19.04.2017
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 386/13, 384/13 ul. Wesoła w Gajkowie, gmina Czernica 24.04.2017
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Usługa opracowania: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Czernica, na lata 2017-2022” 27.04.2017
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 386/13, 384/13 ul. Wesoła w Gajkowie, gmina Czernica 08.05.2017
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Wrocławskiej w Dobrzykowicach 08.05.2017
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Usługa polegająca na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Czernica 18.05.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Dwukrotne odkomarzanie metodą agrolotniczą na terenie Gminy Czernica w kierunku zwalczania komarów 30.05.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Wymiana nawierzchni podłóg w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy 31.05.2017
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności