Zamówienia publiczne 2017

Przetargi


„Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Czernica dz. nr 536/2, 537, 175/64, 175/50, 526, 177/13, 177/9 ul. Wiśniowa, Morelowa, gm. Czernica” 24.01.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Sukcesywna dostawa kruszywa 07.02.2017
Status: zakończony | więcej »»»
„Remont ul. Odrzańskiej w miejscowości Łany, gm. Czernica” 07.04.2017
Status: zakończony | więcej »»»
"Budowa drogi przy nowej szkole w Dobrzykowicach wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową i oświetleniem na działkach nr 250, 254/1, 255, 256/3 w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica” 25.05.2017
Status: zakończony | więcej »»»
ODKOMARZANIE METODĄ AGROLOTNICZĄ TERENU GMINY CZERNICA 01.06.2017
Status: zakończony | więcej »»»
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 14.06.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Przebudowa istniejących pomieszczeń przedszkola i świetlicy wiejskiej oraz dostosowanie pomieszczeń na oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o komunikację zewnętrzną, w istniejącym budynku przy ulicy Wrocławskiej 111, obręb Ratowice, gmina Czernica 23.06.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Przebudowa istniejących pomieszczeń przedszkola i świetlicy wiejskiej oraz dostosowanie pomieszczeń na oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o komunikację zewnętrzną, w istniejącym budynku przy ulicy Wrocławskiej 111, obręb Ratowice, gmina Czernica 12.07.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Dowóz uczniów do przedszkola i szkół 19.07.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Dostawa i wdrożenie oprogramowania e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny – usługi wdrożenia oprogramowania” 03.08.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrzykowice dz. nr 238/6, 233/1, 337/1, 317, 339, 354/62, 354/3, 234 ul. Widawska, Cicha, Gm. Czernica 03.08.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Dowóz uczniów do przedszkola i szkół, w podziale na 2 części 09.08.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernicy, w podziale na części 10.08.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 14.08.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci, w podziale na 2 części 14.08.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Przebudowa ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim (na odcinku od skrzyżowania z ul. Dębową do wału przeciwpowodziowego) Etap 1A 14.08.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Przebudowa ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim (na odcinku od skrzyżowania z ul. Dębową do wału przeciwpowodziowego) Etap 1A 30.08.2017
Status: zakończony | więcej »»»
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 01.09.2017
Status: zakończony | więcej »»»
Dostawa niezbędnego sprzętu i infrastruktury sieciowej aktywnej i pasywnej na potrzeby realizacji e-usług w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny – usługi wdrożenia oprogramowania” 06.09.2017
Status: zakończony | więcej »»»
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOBRZYKOWICACH – ETAP I WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA w ramach projektu „Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.” 07.09.2017
Status: zakończony | więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności