PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Prawo miejscowe

autor dokumentu: Marcin Gałandziej

 


Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”

 


 

 

 

UchwałaRady Gminy Czernica nr XIII/93/2015 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Część dla Gminy Czernica" (POBIERZ)

 

 

IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności