Rejestr umów 2016

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
61 19.05.2016 Nadzór inwestorski w specjalności instalacje elektryczne, przy realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach Wielkich ul. Wrocławska 56 „MIKAR” Miłosz Ruszel z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 5/1 w Oleśnicy 5 719,50
62 23.05.2016 Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno budowlanej rozbudowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach Wielkich ul. Wrocławska 56 Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi Sławomir Tomala ul. Łowiecka 2, 58-210 Łagiewniki 4 920,00
63 24.05.2016 Remont instalacji elektrycznej parteru oraz I i II piętra budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy, gmina Czernica Usługi Elektryczne Andrzej Klepacki ul. Ściegiennego 4, 48-303 Nysa 16.08.2016 173 319,51
64 27.05.2016 Nadzór inwestorski w specjalności instalacje elektryczne, przy realizacji budowy oświetlenia terenu na działkach nr 255/6, 255/10 w Kamieńcu Wrocławskim FHU MIKAR Miłosz Ruszel ul. Chopina 5/1 Oleśnica 330,00
65 27.05.2016 Wykonanie oświetlenia terenu na działkach nr 255/6, 255/10 w Kamieńcu Wrocławskim, Gmina Czernica Figlak Joanna "Pro Invest ul. B. Chrobrego 5/3, 46-100 Namysłów 20.06.2016 21 340,75
66 31.05.2016 Wykonanie mapy do celów projektowych w związku z koniecznością przygotowania projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice Przemysław Przerywacz GEo-LIT ul.Agrestowa 45, 55-093 Kiełczów 30.06.2016 1 722,00
67 31.05.2016 wykonanie aktualizacjimapy do celów projektowych odcinka ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim Przemysław Przerywacz "GEO-LIT" ul. Agrestowa 45, 55-093 Kiełczów 01.08.2016 1 107,00 zł
68 25.05.2016 Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław 30.12.2016 68250
69 03.06.2016 Podział geodezyjny działek o numerach 108/2, 108/4, 108/8, w obrębie Łany Przemysław Przerywacz "GEO-LIT", ul Agrestowa 45, 55-093 Kiełczów 05.09.2016 4305
70 03.06.2016 Dokumentacja projektowa "Modernizacji ulicy Szkolnej w miejscowości Dobrzykowice" Marcin Balicki, ul. Królewska 25/2, 51-200 Wrocław 30.06.2016 3600,00
71 09.06.2016 Przeprowadzenie zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów rolnych na działkach o nr 122/7, 122/9 w obrębie Czernica Anna Różak Usługi Geodezyjne Geoinformatyczne i klasyfikacja gruntów "angeo" mgr. inż. A. Różak z siedziba w Szczodre, ul. Lipowa 10, 55-095 Mirków 30.09.2016 1476,00
72 10.06.2016 Bieżąca konserwacja jezdni dróg gminnych polegający na naprawie ubytków i wybojów. POL- DRÓG DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Cieśle 44, 55-200 Oleśnica 11.07.2016 20930,00
73 10.06.2016 Bieżąca konserwacja jezdni dróg gminnych polegający na remoncie ubytków i wybojów. Przedsiebiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o z siedzibą w Brzegu, ul. oławska 26a, 49-300 Brzeg 22.07.2016 73 800,00
74 10.06.2016 Doprojektowanie elementów uspokojenia ruchu;odpowiednia modyfikację posiadanych przez Gminę przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zadania " Modernizacja ulicy Odrzańskiej w miejscowości Łany" Marcin Balicki, ul. Królewska 25/2, 51-200 Wrocław 31.08.2016 3000,00
75 14.06.2016 Wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Południowej w miejscowości Dobrzykowice Artur Dziuba z siedziba w Kamieńcu Wrocławskim, 55-002 Kamieniec Wrocławski 31.07.2016 15288,90
76 16.06.2016 Naprawa i konserwacja systemu alarmowego świetlicy wiejskiej w Ratowicach. Stanisław Łcinka, Prywatna Agencja Ochrony "QUEST", Zakład Pracy Chronionej, ul. Aleja Wolności 7a/6, 55-220 Jelcz- Laskowice 15.06.2016 596, 55
77 16.06.2016 Zakup urządzeń wraz z montażem domofonu dla rodzin zamieszkałych w budynku GOPS w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78 Stanisław Łacina, PRYWATNA AGENCJA OCHRONY "QUEST", ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, ul. Aleja Wolnosci 7a/6, 55-220 Jelcz- Laskowice 30.06.2016 3505,50
78 16.06.2016 Uzyskanie odstępstwa od zakazu prowadzenia robót budowlanych na terenach zagrożonych powodzią dla zadania "Modernizacja ulicy Kochanowskiego w miejscowości Czernica" BIURO PROJEKTOWANIA I WYKONASTWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH inż. Jan Witka, ul. Okrzei 15, 55-010 Święta Katarzyna 16.10.2016 3567,00
79 17.06.2016 Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie zabezpieczonych odpowiednio i ich utylizację wyrobów zawierających "EKO- MIX" Konstanty Spurek, ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław 30.08.2016 18279,11
80 24.06.2016 Nadzór inwestorski w specjalności instalacje konstrukcje- budowlane, przy realizacji wymiany pokrycia dachu z płyt eternit na dachówkę ceramiczną (kolor czerwony) wraz z ułożeniem membrany przeciewiatrowej i wymianą części zdegradowanych elementów. Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi Sławomir Tomala, ul. Łowiecka 2, 58-210 Łagiewniki 1476,00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności