Rejestr umów 2016

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
21 22.02.2016 Sporządzenie części drogowej metryki przejazdów kolejowo - drogowych wraz z pomiarem natężenia ruchu Biuro Inżynierskie Via Regia Sp z o.o. 31.05.2016 7 626,00
22 23.02.2016 Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 263/14 pod budowę cmentarza w Kamienńcu Wrocławskim Usługi Geodezyjne i kartograficzne Alicja Zdun 31.03.2016 4 000,00
23 04.03.2016 Opracowanie wielobranzowej dokumentacji kosztorysowej i STWiOR do projektu pn. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach Wielkich Grzegorz Janki ul. Balzaka 26/4, 52-437 Wrocław 14.03.2016 3 500,00
24 24.02.2016 Analiza istniejącej organizacji ruchu w m. Kamieniec Wrocławski, ul. Polna, ul. Cichy Kącik, ul. Kolejowa, ul. Malinowa, ul. Poprzeczna Paweł Bąk 30.06.2016 10 000,00
25 09.03.2016 Budowa odcinka sieci wodociagowej dz. 106/11,105,104/8,103,231,344/12 w miejscowości Dobrzykowice Zakad Instalacji Sanitarnych c.o. i gaz Didyk Andrzej 31.03.2016 19 434,00
26 14.03.2016 Budowa oświetlenia drogowego w Nadolicach Wielkich ul. Wrocławska II etap TELFA Zakład Robót Teletechnicznych uL. Towatrowa 28 Świdnica 30.06.2016 80 450,16
27 17.03.2016 Wykonanie aktualizacji dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej Wojciech Wartalski WOD-KAN PROJEKT Projektowanie, kierowanie robotami , nadzór Oława ul. Wiejska 48/10 15.01.2017 123 000,00
28 25.02.2016 Sukcesywna dostawa kruszywa dla potrzeb Gminy Czernica MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA (ul. Wilczycka 5, Wilczyce) 31.12.2016 143664,00
29 21.03.2016 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu/ przebudowy dróg osiedlowych ul. Wojska Polskiego w Czernicy DROGTIM Adam Pałucki ul. Kątna 24a, 55-093 Kiełczów 18.08.2016 15 621,00
30 17.03.2016 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do budowy oświetlenia ulicznego ul. Wesoła w Gajkowie "FHU MIKAR Miłosz Ruszel ul. Chopina 5/1 Oleśnica" 15.08.2016 6 027,00
31 17.03.2016 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do budowy oświetlenia drogowego drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Czernicy "FHU MIKAR Miłosz Ruszel ul. Chopina 5/1 Oleśnica" 15.09.2016 3 567,00
32 21.03.2016 Wykonanie, dostawa wraz z rozładunkiem tabliczek z nazwami ulic, znaków drogowych oraz słupków z oprzyrządowaniem. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe ZNAK s.c. ul. Staszica 1 63-100 Śrem 05.04.2016 13 482,00
33 16.03.2016 Wykonania prac demontażu pieca i montażu kuchni węglowej GREEN HEAT MONIKA WŁODYKA, z siedzibą w Jeszkowicach (55-003) przy ul. Międzywałowej 8 22.03.2016 3 199,23
34 30.03.2016 Remont bieżący (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych na terenie gminy Czernica MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Wilczycach, przy ulicy Wilczyckiej 5, kod pocztowy 51-361 Wrocław 25.05.2016 68 338,80
35 21.03.2016 Wykonanie, dostawa wraz z rozładunkiem tabliczek z nazwami ulic, znaków drogowych, oraz słupków z oprzyrządowaniem, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ZNAK” s.c. Krzysztof Bąk Jacek Grycz, z siedzibą przy ulicy Stanisława Staszica 1, 63-100 Śrem 05.04.2016 13 482,00
36 17.03.2016 Szkolenie- Planowanie w procesie odnowy wsi w sołectwie Nadolice Wielkie w dniu 22.03.2016 r. Paweł Antoniewicz "Przestrzeń otwarta" ul. Ostroroga 2c, 52-421 Wrocław 22.03.2016 1 125,00
37 29.03.2016 Roboty budowlane polegające na remoncie bieżącym (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych z kruszywa kamiennego, betonowego na terenie Gminy Czernica USŁUGI TRANSPORTOWO SPRZĘTOWE STANISŁAW CYGAN, z siedzibą w Bykowie, przy ulicy Wrocławskiej 92, 55-095 Mirków 25.05.2016 72 139,50
38 23.03.2016 Zakup wraz z dostawą artykułów promocyjnych Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna MANUMANIA Dziewczyny z Gminy z siedzibą przy ulicy Dembowskiego 37 A, 51-670 Wrocław 07.04.2016 1 120,00
39 31.03.2016 Ocena stanu technicznego (ekspertyza) czterech obiektów mostowych położonych w m. Gajków (obiekt kratowy przy ul. Mostowej) i m. Jeszkowice (3 obiekty mostowe k. śluzy Janowice w ciągu ul. Międzywałowej) TARCOPOL sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, Oddział we Wrocławiu, ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław 30.06.2016 46 248,00
40 31.03.2016 Usługa usunięcia drzew z działek : 236/1, 236/2 i 317 w m. Dobrzykowicach Ludwik Fałat TECHNET, NIP 915-124-19-30 z siedzibą w Ligocie Pięknej przy ulicy Prostej 17, 55-114 Wisznia Mała 31.05.2016 1 300,00
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności