Rejestr umów 2016

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
1 05.01.2016 Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Gimnazjum nr. 1 w Czernicy Firma Handlowo-Produkcyjna "Podolski" Wojciech Podolski 31.12.2016 46 463,45
2 01.01.2016 Korzystanie z aplikacji internetowej Wolters Kluwer s.a. 31.12.2016 3 117,72
3 01.05.2016 Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Gimnazjum nr. 1 w Czernicy Piekarnio-Ciastkarnia Andrzej Brudnik 31.12.2016 6 558,32
4 22.01.2016 Usługa usunięcia drzew z działek : 211/25 w m. Czernica, 126/4 w m. Nadolice Wielkie, 474 w m. Chrząstawa Mała, 215 w m. Dobrzykowice, redukcję koron oraz usunięcie suchych wierzb białych pozostających na działce nr 215 w m. Dobrzykowice oraz uprzątnięcie PPUH DREWNO Stanisław Sroka 29.02.2016 1 8792,00
5 18.01.2016 Udostępnienie serwera wirtualnego Telkom.pl Sp.z o.o. 31.12.2016 5 904,00
6 26.01.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Termomodernizacja budynku szkoły w Chrząstawie Wielkiej, ul. Wrocławska 19, dz. nr 287/4 obr. Chrząstawa Wielka Smart Architekci Szymon Mazurek 29.02.2016 20 910,00
7 26.01.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 6, dz. nr 881/1 obr. Kamieniec Wrocławski Patio Monika Święcicka 29.02.2016 9 471,00
8 15.02.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej w ul. Południowej w dz. nr 53/12 miejscowości Dobrzykowice Projekt WKG Diana Mokrzycka 28.04.2016 4 500,00
9 29.01.2016 Usługa transportowa przewozu uczniów wraz z opiekunem do miejscowości Krośnice PIOTRANS Piotr Kubicz 06.02.2016 700,00
10 28.01.2016 Dostawa wody do Urzędu Gminy Czernica Eden Springs Sp. Z o.o. 28.01.2017 1 518,00
11 05.01.2016 Opracowanie " Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica oraz miejscowychy planów zagospodarowania przestrzennego" Saboo Design Sabina Gontarewicz 05.04.2016 15 000,00
12 10.02.2016 Sporządzenie projektów decyzji lokalizacyjnych na potrzeby Gminy Czernica APU Tomasz Rodkiewicz 09.07.2016 18 296,25
13 25.01.2016 Przedłużonie gwarancji programów komputerowych użytkowancyh przez Urząd Gminy Czernica Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. 31.12.2016 1 430,49
14 10.02.2016 Ogłoszenia miesieczne w Express Wrocławski Otomedia Sp. Zo.o. 31.12.2016 11 500,00
15 05.01.2016 Zorganizowanie i obsługa loterii pod nazwa "Gmina Czernica- TU MIESZKAM TU PŁACĘ PODATKI" Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski 31.12.2016 33 905,96
16 29.02.2016 Konsultacja i wykonanie weryfikacji raportu efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wraz z odpowiednimi obliczeniami dla sześciu budynków należących do Gminy Czernica KRYNOS- Paweł Jabłecki ul. Egejskiej 15/20, Warszawa 20.03.2016 1 800,00
17 16.02.2016 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do odbioru świetlicy w miejscowości Jeszkowice GEO-JAR Zespół Usług Geodezyjnych Jarosław Steciuk 01.03.2016 1 476,00
18 17.02.2016 Pomoc finansowa na budowę i rozwój Systemu Informacji przestrzennej wroSIP Powiat Wrocławski ul. Tadeusza Kosciuszki 131, Wrocław. 20.12.2016 25 8000,00
19 01.02.2016 Obsługa w zakresie BHP ATOM Przemysław Marcinkiewicz 31.12.2016 1 353,00
20 17.02.2016 Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem na remont instalacji elektrycznyh parteru, I i II piętro Gimnazjum nr 1 w Czernicy Andrzej Jaroszewicz- Bortnowski 02.03.2016 2 000,00
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności