ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2016

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 100 18.10.2016
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Jeszkowice   więcej »»»
Zarządzenie nr 99 17.10.2016
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 98 12.10.2016
zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 97 12.10.2016
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 96 07.11.2016
w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczenia podatku od towarów i usług w Gminie Czernica i jej jednostkach podległych   więcej »»»
Zarządzenie nr 95 07.10.2016
w sprawie zmian budżecie Gminy Czernica na 2016 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 94 05.10.2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 93 04.10.2016
zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 92 04.10.2016
w sprawie trybu udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 91 28.09.2016
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 90 28.09.2016
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 89 27.09.2016
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności na działce nr 31/12 o pow. 0,1432 ha, stanowiącej własność Gminy Czernica, położonej w obrębie Krzyków, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w obrębie Krzyków, gmina Czernica, stanowiącej działkę nr 222/1, położoną w obrębie Krzyków, gmina Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 88 27.09.2016
w sprawie umorzenia należności Jagodzie Węgrzyn   więcej »»»
Zarządzenie nr 87 20.09.2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 86 15.09.2016
zmieniające regulamin organizacyjny UG Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 85 07.09.2016
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czernica na rok 2017   więcej »»»
Zarządzenie nr 84 12.09.2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 83 06.09.2016
w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 82 05.09.2016
w sprawie wyznaczenia osób do składu Komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 81 02.09.2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności