ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2016

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 120 02.12.2016
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 119 02.12.2016
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego   więcej »»»
Zarządzenie nr 118 05.12.2016
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 117 30.11.2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 116 28.11.2016
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 115 28.11.2016
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 104 20.12.2016
w sprawie zwrotu majątku uprzednio przekazanego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 114 28.11.2016
w sprawie powołania komisji do negocjacji wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 113 23.11.2016
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych.   więcej »»»
Zarządzenie nr 112 23.11.2016
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych.   więcej »»»
Zarządzenie nr 111 23.11.2016
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych.   więcej »»»
Zarządzenie nr 110 23.11.2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 109 05.12.2016
zmieniające regulamin wynagradzania w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 108 17.11.2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 107 16.11.2016
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 106 10.11.2016
Zarządzenie Wójta Gminy Czernica W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 105 23.11.2016
w sprawie powołania Komisji dla wyboru sołtysa sołectwa Jeszkowice   więcej »»»
Zarządzenie nr 103 08.11.2016
zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 102 28.10.2016
w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 101 28.10.2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności