ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2016

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 140 05.01.2017
w sprawie umorzenia czynszu   więcej »»»
Zarządzenie nr 139 05.01.2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 138 29.12.2016
w sprawie powołania komisji przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 137 23.12.2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 136 27.12.2016
w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad przebiegiem inwestycji pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach".   więcej »»»
Zarządzenie nr 135 20.12.2016
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 134 20.12.2016
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 133 23.12.2016
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 132 20.12.2016
w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokalu użytkowego w Krzykowie   więcej »»»
Zarządzenie nr 131 15.12.2016
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Czernica, zawieranych na okres do trzech lat   więcej »»»
Zarządzenie nr 130 15.12.2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 129 15.12.2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2016   więcej »»»
Zarządzenie nr 128 15.12.2016
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Czernica według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 127 02.12.2016
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 126 02.12.2016
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 125 02.12.2016
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim   więcej »»»
Zarządzenie nr 124 02.12.2016
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 123 02.12.2016
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej   więcej »»»
Zarządzenie nr 122 02.12.2016
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 121 02.12.2016
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławski   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności