Zapytania ofertowe 2016

Przetargi


Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej 455 oraz budowa parkingu w Czernicy ul. Wrocławska dz. nr 325/2, 211/28, 541 17.10.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Gruszkowej w Kamieńcu Wrocławskim zgodnie z załączoną dokumentacją oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 19.10.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gajków, w rejonie ul. Jaworowej, dz. nr 45/4 zgodnie z załączoną dokumentacją oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 25.10.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Usługi odśnieżania dróg, polegające na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących. 02.11.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Usługi odśnieżania dróg, polegające na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących. 08.11.2016
Status: zakończony | więcej »»»
„Budowie oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica” 09.11.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Dostawa wraz z rozładunkiem kostki betonowej barwionej w masie 23.11.2016
Status: aktualny | więcej »»»
Przeprowadzenie czynności wznowienia znaków granicznych i okazanie przebiegu granic działek o numerach 413 oraz 412/1 obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica. 24.11.2016
Status: aktualny | więcej »»»
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czernica. 25.11.2016
więcej »»»
Dostawa kruszywa 01.12.2016
więcej »»»
Dostawa krawężników i obrzeży betonowych 01.12.2016
więcej »»»
Zakup kątowników do siatki plażowej 01.12.2016
więcej »»»
Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem tulei ze stali ocynkowanej 01.12.2016
Status: aktualny | więcej »»»
Zakup wraz z dostawą piasku 01.12.2016
więcej »»»
Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem geowłókniny 01.12.2016
Status: aktualny | więcej »»»
świadczenie na terenie Gminy Czernica usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt 13.12.2016
Status: aktualny | więcej »»»
usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 13.12.2016
Status: aktualny | więcej »»»
Świadczenie na terenie Gminy Czernica całodobowo usług w zakresie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki weterynaryjnej nad kotami wolnożyjącymi 13.12.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Dostawa mięsa i produktów miesnych do Publicznego Gimnazium nr 1 w Czernicy 15.12.2016
więcej »»»
Świadczenie w 2017 roku usług pocztowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Czernica 15.12.2016
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności