Zapytania ofertowe 2016

Przetargi


Sukcesywna dostawa kruszywa dla potrzeb Gminy Czernica 10.06.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Usługa polegająca na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z Gminy Czernica, w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część I - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” 15.06.2016
Status: zakończony | więcej »»»
„Sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby Gminy Czernica” 24.06.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Myśliwskiej w Nadolicach Wielkich zgodnie z załączoną dokumentacją oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 19.07.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie malowania pomieszczeń (ściany i sufity) w świetlicy wiejskiej w Gajkowie, ul. Przedszkolna 1, działka nr 107/4, gmina Czernica. 21.07.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie odcinek sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ul. Cichej w Czernicy gm. Czernica (działki drogowej nr 225/11 oraz działki rowu nr 381 obręb Czernica gm. Czernica) zgodnie z załączoną dokumentacją oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej koniecznej do zakończenia budowy. 22.07.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę przepustu drogowego pomiędzy ul. Maciejkową i ul. Sportową w miejscowości Chrząstawa Wielka gm. Czernica. 29.07.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Myśliwskiej w Nadolicach Wielkich zgodnie z załączoną dokumentacją oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 12.08.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica (zwanego dalej projektem zmiany studium) uchwalonego uchwałą Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007r. w zakresie obrębów geodezyjnych: Czernica, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie oraz Ratowice zgodnie z załącznikiem graficznym z uwzględnieniem zmian i potrzeb dotyczących polityki przestrzennej gminy, a także zmian w obowiązujących przepisach, dotyczących Studium gminy 30.08.2016
Status: aktualny | korespondencja | więcej »»»
Usługa polegająca na sporządzeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica (zwanego dalej projektem zmiany studium) uchwalonego uchwałą Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007r. w zakresie obrębów geodezyjnych: Czernica, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie oraz Ratowice zgodnie z załącznikiem graficznym z uwzględnieniem zmian i potrzeb dotyczących polityki przestrzennej gminy, a także zmian w obowiązujących przepisach, dotyczących Studium gminy. 12.09.2016
Status: aktualny | więcej »»»
Usługa polegająca na sporządzeniu projektów decyzji 15.09.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Usługa polegająca na remoncie przepustu drogowego w ciągu ul. Widawskiej pomiędzy działkami nr 329 i 330/1 w m. Nadolice Wielkie gm. Czernica. 19.09.2016
Status: aktualny | więcej »»»
Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów instalacyjnych do budowy przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice. 20.09.2016
więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Gruszkowej w Kamieńcu Wrocławskim zgodnie z załączoną dokumentacją oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 06.10.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Głównej i Ogrodowej w Wojnowicach zgodnie z załączoną dokumentacją oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 06.10.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch sokowirówek 13.10.2016
Status: aktualny | więcej »»»
Zapytanie ofertowe na dostawę stołu ze stali nierdzewnej z dolną półką 13.10.2016
Status: aktualny | więcej »»»
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń 13.10.2016
Status: aktualny | więcej »»»
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dziesięciu jadłospisów w formie „dekadówek” do stołówki szkolnej oraz poprowadzenia spotkania otwartego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Czernicy 13.10.2016
Status: aktualny | więcej »»»
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania projektu graficznego ulotki o zdrowym żywieniu oraz wydruk 1000 sztuk ulotek 13.10.2016
Status: aktualny | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności