Zapytania ofertowe 2016

Przetargi

data publikacji:  11-01-2016 | 14:48
data ostatniej modyfikacji:  09-02-2016 | 11:47
data wytworzenia dokumentu:  11-01-2016
autor dokumentu: Wojciech Rejowski
   
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Chrząstawie Wielkiej” 11.01.2016

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 11-01-2016 r. pn. : „Termomodernizacja budynku szkoły
w Chrząstawie Wielkiej”
informujemy,  że w wyniku oceny złożonych ofert , biorąc pod uwagę m. in. cenę oferty oraz  doświadczenie wykonawcy zamawiający powierzy wykonanie przedmiotowego zamówienia firmie
SMART Architekci Szymon Mazurek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Milickiej 68 , z ceną oferty 20.910,00 zł.

Wszystkim pozostałym wykonawcom którzy złożyli oferty dziękujemy za udział.

 

 

 
Zalaczniki:
formularza-zapytanie-ofertowe-termomodernizacja-2.pdf
zapytanie-ofertowe-2-2016.pdf
inwentaryzacja_szkola-2-.pdf
pytyania-i-odpowiedzi-zapytanie-ofertowe.pdf
pytyania-i-odpowiedzi-zapytanie-ofertowe-2.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności