Zapytania ofertowe 2016

Przetargi


Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Kamieńcu Wrocławskim” 11.01.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Chrząstawie Wielkiej” 11.01.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Usługi sporządzania projektów decyzji lokalizacyjnych na potrzeby Gminy Czernica 20.01.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie aktualizacji dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej w 3 etapach oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie całego procesu realizacji inwestycji 29.01.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonaniu odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Kalinowej w Dobrzykowicach 03.02.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nadolice Wielkie przy ul. Wrocławskiej Etap II, gmina Czernica 18.02.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie aktualizacji dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej w 3 etapach oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie całego procesu realizacji inwestycji. 25.02.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Ocena stanu technicznego (ekspertyza) czterech obiektów mostowych położonych w m. Gajków (obiekt kratowy przy ul. Mostowej) i m. Jeszkowice (3 obiekty mostowe k. śluzy Janowice w ciągu ul. Międzywałowej) 26.02.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej i ul. Ładnej w Kamieńcu Wrocławskim. 21.03.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Usługa demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w Gminie Czernica, w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część I - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” 06.05.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie oświetlenia terenu na działkach nr 255/6, 255/10 w Kamieńcu Wrocławskim, gmina Czernica 13.05.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Nadzór inwestorski w specjalności instalacje elektryczne, przy realizacji budowy oświetlenia terenu na działkach nr 255/6, 255/10 w Kamieńcu Wrocławskim, gmina Czernica 13.05.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci kanalizacj sanitarnej w rejonie ul. Truskawkowej w miejscowości Krzyków zgodnie z załączoną dokumentacją 16.05.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Południowej w Dobrzykowicach zgodnie z załączoną dokumentacją. 16.05.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wymiana pokrycia dachu z płyt eternit na dachówkę ceramiczną (kolor czerwony) wraz z ułożeniem membrany przeciwwiatrowej i wymianą części zdegradowanych elementów więźby dachowej budynku przy ul. Głównej 67 w Wojnowicach, działka nr 36/2 , obręb Wojnowice, gmina Czernica 17.05.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Nadzór inwestorski w specjalności instalacje konstrukcje-budowlane, przy realizacji wymiany pokrycia dachu z płyt eternit na dachówkę ceramiczną (kolor czerwony) wraz z ułożeniem membrany przeciwwiatrowej i wymianą części zdegradowanych elementów więźby dachowej budynku przy ul. Głównej 67 w Wojnowicach, działka nr 36/2 , obręb Wojnowice, gmina Czernica 17.05.2016
Status: zakończony | więcej »»»
. „Bieżąca konserwacja jezdni dróg gminnych (remont cząstkowy – powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami „patcher”) 17.05.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wymiana pokrycia dachu z płyt eternit na dachówkę ceramiczną (kolor czerwony) wraz z ułożeniem membrany przeciwwiatrowej i wymianą części zdegradowanych elementów więźby dachowej budynku przy ul. Głównej 67 w Wojnowicach, działka nr 36/2 , obręb Wojnowice, gmina Czernica 30.05.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie projektu - koncepcji zagospodarowania działki nr 373 w Chrząstawie Wielkiej, gmina Czernica jako terenu rekreacyjnego 03.06.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie instalacji drenażowo-deszczowej na terenie dz. nr 211/25 (budynek przedszkola) w miejscowości Czernica gm. Czernica, na podstawie załączonej dokumentacji. 09.06.2016
Status: zakończony | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności