Zamówienia publiczne 2016

Przetargi


Sukcesywna dostawa kruszywa 03.02.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach Wielkich ul. Wrocławska 56, Dz. nr 111, AM-1, obręb Nadolice Wielkie, gmina Czernica 12.04.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowej w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica 14.04.2016
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Remont instalacji elektrycznej parteru oraz I i II piętra budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy, gmina Czernica 20.04.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach - Etap A Przedszkole i Etap B - Szkoła 20.05.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Robota budowlana polegająca na remoncie drogi ul. Modrzewiowej w miejscowości Krzyków, gmina Czernica. 15.06.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach – Etap A – Przedszkole i Etap B – Szkoła” 28.06.2016
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi polegającymi na kompleksowym wykonaniu zastępczej studni głębinowej nr 1A na dz. nr 309/3, obręb Nadolice Wielkie, gmina Czernica. 14.07.2016
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Czernica i do Wrocławia 27.07.2016
Status: zakończony | wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach - Etap A - Przedszkole i Etap B - Szkoła. 01.09.2016
Status: zakończony | więcej »»»
„Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 165/42 i 165/31 w miejscowości Czernica przy ul. Wojska Polskiego - osiedle” 04.10.2016
Status: zakończony | więcej »»»
„Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach – Etap A - Przedszkole i Etap B - Szkoła” 14.10.2016
Status: zakończony | więcej »»»
„Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. nr 207/4 w Chrząstawie Małej – etap II” 21.11.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Modernizacja ulicy Cichy Kącik w miejscowości Kamieniec Wrocławski, Gmina Czernica 23.11.2016
Status: zakończony | więcej »»»
Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy – z podziałem na zadania - części I – VIII 30.11.2016
Status: zakończony | więcej »»»
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY CZERNICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJĄ KULTURY” 30.11.2016
Status: zakończony | więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności